Phát triển tổ chức đảng và đảng viên khu vực kinh tế tư nhân

16:44, 29/07/2019

Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân là một nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng, củng cố tổ chức đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, thực tế, công tác này gặp không ít khó khăn, đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ để đạt kết quả như mong muốn.


Bài 1: Tỷ lệ đảng viên thấp so với lực lượng lao động


Hiện nay, toàn tỉnh có gần 9,9 nghìn doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong số các đơn vị kinh tế tư nhân với trên 163 nghìn người lao động. Đến tháng 10.2018, khối đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh có 73 tổ chức cơ sở đảng, 1 đảng bộ bộ phận và 118 chi bộ trực thuộc với gần 2,2 nghìn đảng viên. Theo thống kê, đảng viên là lãnh đạo, quản lý, ban chấp hành các đoàn thể, thành viên ban chủ nhiệm hợp tác xã, chủ doanh nghiệp tư nhân là 291 người. Riêng khu vực doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn nước ngoài có 104 tổ chức đảng với 1.321 đảng viên. 

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Youngone Hưng Yên
Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Youngone Hưng Yên (Ảnh minh họa)


Về trình độ chuyên môn, 249 đảng viên là công nhân, kỹ thuật, nhân viên; 462 đảng viên có trình độ trung cấp, cao đẳng; 695 đảng viên có trình độ đại học, sau đại học. Số đảng viên có trình độ sơ cấp, chưa qua đào tạo trình độ lý luận còn ở mức cao với 92,99%. 


Từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh thành lập trên 30 tổ chức đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân và kết nạp mới 1.458 đảng viên, trong đó đảng viên trực tiếp tham gia lao động là 772 người, còn lại là cán bộ đoàn thể, tham gia quản lý hoặc người đứng đầu các đơn vị kinh tế tư nhân.


Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ đảng viên thấp so với tổng số người lao động. Một số cấp ủy đảng trong doanh nghiệp tư nhân còn lúng túng về tổ chức và phương pháp hoạt động; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu còn hạn chế, thực hiện chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo đảng viên, người lao động và tham gia, phối hợp với chủ doanh nghiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, trong công tác cán bộ hiệu quả chưa cao; nội dung sinh hoạt Đảng chưa phong phú; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên, phân công nhiệm vụ đảng viên, quản lý đảng viên gặp nhiều khó khăn, thiếu chặt chẽ. Nhiều chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên chưa ủng hộ việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp mình. Nhiều chủ doanh nghiệp chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Một bộ phận công nhân, người lao động chưa giác ngộ về chính trị, còn tự ti, mặc cảm của người làm công nên chưa thiết tha phấn đấu vào Đảng. Cá biệt có công nhân không muốn chủ doanh nghiệp biết mình đang là đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú, do đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp. 


Thực tế cho thấy, nhiều công nhân lao động là đảng viên nhưng chưa phát huy được vai trò tiên phong do việc sinh hoạt Đảng không ổn định. 


Chi bộ thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa (Kim Động) có 6 đảng viên đang làm tại các doanh nghiệp gần địa phương. Đồng chí Nguyễn Trọng Trận, Bí thư chi bộ thôn Dưỡng Phú cho biết: Trước đây, chi bộ có 1 đảng viên chuyển đến sinh hoạt tại tổ chức đảng nơi doanh nghiệp mà đảng viên đó làm việc, tuy nhiên sau đó, tổ chức đảng đó giải thể nên đảng viên này lại chuyển về chi bộ đảng ở nơi cư trú. 


Công tác phát triển đảng viên không chỉ gặp khó khăn đối với công nhân lao động mà việc lựa chọn chủ doanh nghiệp tư nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để kết nạp Đảng cũng không hề dễ dàng. Theo báo cáo của tỉnh kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách về phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế ngoài khu vực kinh tế nhà nước, trong số 90 chủ doanh nghiệp được cấp ủy các cấp lựa chọn để thực hiện chủ trương thí điểm kết nạp Đảng thì chỉ có 2 chủ doanh nghiệp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến kết nạp vào Đảng. Tuy nhiên, thực tế chỉ kết nạp được 1 chủ doanh nghiệp, còn 1 chủ doanh nghiệp không đạt trình độ văn hóa THPT. 


Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)