Quản lý đảng viên sinh hoạt nơi cư trú

17:42, 02/07/2019

Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15.6.2000 của Bộ Chính trị về “Đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú” (sau đây viết tắt là Quy định 76) nhằm tăng cường quản lý đảng viên, để đảng viên thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng thời cũng là điều kiện để nhân dân tham gia giám sát, kiểm tra hoạt động và các quan hệ xã hội của đảng viên, góp ý kiến xây dựng đội ngũ đảng viên đang công tác nói riêng và đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung, giúp đảng viên rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. 

Chi ủy khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam (thành phố Hưng Yên) rà soát số lượng đảng viên theo Quy định 76 trên địa bàn
Chi ủy khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam (thành phố Hưng Yên) rà soát số lượng đảng viên theo Quy định 76 trên địa bàn


Theo thống kê, trong tổng số hơn 68 nghìn đảng viên, toàn tỉnh có hơn 14 nghìn đảng viên thuộc đối tượng thực hiện Quy định 76. Những năm qua, các cấp ủy đảng tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã làm tốt việc hướng dẫn, chỉ đạo đảng viên của mình tham gia các hoạt động tại nơi cư trú như: Cấp giấy giới thiệu, ghi rõ chức danh, nhiệm vụ của từng đảng viên; hàng năm yêu cầu các đảng viên lấy nhận xét của chi ủy, chi bộ nơi cư trú, lấy đó làm căn cứ bình xét, đánh giá xếp loại chất lượng đảng viên... Các chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú tiếp nhận, lập danh sách bố trí theo tổ hoặc nhóm để sinh hoạt. Hầu hết các chi ủy nơi cư trú đã tổ chức sinh hoạt cho đảng viên đang công tác theo quy định. Nội dung các buổi sinh hoạt được chi ủy chuẩn bị chu đáo. Theo đó đảng viên sinh hoạt nơi cư trú được cấp ủy thông báo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và những nội dung công tác trọng tâm của địa phương; tình hình đảng viên và nhân dân nơi cư trú; những khó khăn, bức xúc trên địa bàn dân cư để đảng viên biết, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ và thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đảng viên nơi cư trú, cùng tham gia với cấp ủy nơi cư trú tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Nhiều đảng viên, nhất là những đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị đã có nhiều ý kiến tham gia thiết thực, giúp các cấp ủy nơi cư trú đề ra những chủ trương, giải pháp hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; đồng thời tạo được mối quan hệ gần gũi, hiểu biết lẫn nhau giữa đảng viên đang công tác với đảng viên nơi cư trú và với nhân dân địa phương.


Chi bộ khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam (thành phố Hưng Yên) hiện có 306 đảng viên thuộc đối tượng thực hiện Quy định 76. Đồng chí Chu Tiểu Bình, Bí thư Chi bộ cho biết: 100% số đảng viên thuộc đối tượng thực hiện Quy định 76 tham gia đầy đủ các kỳ sinh hoạt theo quy định, tích cực tham gia và đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những vấn đề bức xúc trên địa bàn, giúp cấp ủy giải đáp những thắc mắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những vấn đề mình am hiểu, phụ trách. Đồng thời, tiếp nhận những ý kiến, tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời phản ánh với cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tích cực góp ý với chi bộ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể hiệu quả; có nhiều đóng góp trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa tại địa phương. Nhiều năm liền, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh, đảng viên đều hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 


Để thực hiện tốt hơn Quy định 76, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng:  Cùng với việc tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho đảng viên, cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy nơi đảng viên cư trú cần làm tốt công tác phối hợp trong quản lý, thông tin tình hình đảng viên nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những đảng viên chưa gương mẫu thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình; khắc phục tình trạng nể nang, hình thức trong việc nhận xét, đánh giá đảng viên; đưa nội dung đánh giá kết quả thực hiện Quy định số 76 vào nội dung tổng kết xây dựng Đảng hàng năm của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

 

Lê Hiếu
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)