Tăng cường quản lý đất đai ở cơ sở

Bài 2:  Siết chặt quản lý, xử lý kiên quyết, triệt để sai phạm

20:19, 03/07/2019

Nhiều trường hợp vi phạm về đất đai có thể đã được cán bộ thôn, xã nắm bắt được, nhưng vì nhiều lý do khác nhau nên họ đã làm ngơ, dung túng, thậm chí tiếp tay cho các vi phạm này tồn tại. Việc xử lý vi phạm của chính quyền cơ sở và các ngành chức năng ở một số địa phương trước đây không kiên quyết, không triệt để. Ban đầu khi thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND (Kế hoạch 93a) ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép năm 2017, cán bộ một số địa phương vẫn còn suy nghĩ “chắc gì đã làm thật” nên chậm trễ, chây ỳ không thực hiện; từ đó dẫn tới hiệu quả xử lý không cao, nhiều công trình chỉ giải tỏa hình thức, tỷ lệ tái vi phạm cao. Tại một số địa phương vẫn để xảy ra vi phạm mới sau ngày 31.3.2017.

Giaỉ tỏa công trình vi phạm
Giaỉ tỏa công trình vi phạm tại xã Bãi Sậy (Ân Thi)

Để việc quản lý đất đai ở cơ sở bảo đảm đúng quy định, hạn chế sai phạm cần nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong thực thi nhiệm vụ; trong xử lý vi phạm cần kiên quyết, triệt để. Đồng chí Lê Quý Đôn, Chủ tịch UBND xã Xuân Quan (Văn Giang) cho rằng: “Nhiều vi phạm về đất đai đã tồn tại từ hàng chục năm trước qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo nhưng không được xử lý. Do vậy, một số người dân có suy nghĩ tiêu cực, cố tình làm liều khiến vi phạm diễn ra tràn lan gây khó khăn trong xử lý, giải tỏa. Thực hiện Kế hoạch 93a của UBND tỉnh, xã Xuân Quan đã huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể từ thôn đến xã để tuyên truyền, vận động các hộ vi phạm tháo dỡ. Khi đã làm đúng các bước tuyên truyền, vận động nhưng các hộ vi phạm vẫn không giải tỏa, xã sẽ vào cuộc cưỡng chế tháo dỡ. Công trình xử lý, tháo dỡ đầu tiên sẽ là công trình khó khăn nhất. Vì nếu làm không quyết liệt, không đúng sẽ không tạo được sức lan tỏa để xử lý, giải tỏa các công trình tiếp theo, mặt khác có thể gây mất an ninh trật tự”.


Nhiều vi phạm về đất đai có thể được xử lý, giải quyết ngay từ cơ sở nhưng do sự yếu kém về năng lực, trình độ hoặc cả nể, thiếu trách nhiệm của cán bộ có trách nhiệm ở địa phương nên các vi phạm không được xử lý dứt điểm. Thậm chí, tại một số nơi còn xảy ra tình trạng dung túng, tiếp tay cho sai phạm nên vi phạm không được xử lý, giải quyết ngay khi mới phát sinh gây bức xúc trong nhân dân. Chỉ đến khi tỉnh, huyện, thành phố, thị xã vào cuộc quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên, công chức, lãnh đạo cơ sở về hành vi thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, công tác xử lý, giải tỏa vi phạm mới có kết quả tích cực. Để siết chặt công tác quản lý đất đai, kiên quyết xử lý vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các văn bản như: Công văn 738a-CV/TU ngày 8.5.2017 về giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép; Thông báo số 977-TB/TU ngày 21.12.2017 thông báo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc trong quản lý đất đai, xử lý vi phạm. Giao quyền chỉ đạo và gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, không để vi phạm mới trên địa bàn; coi giải tỏa các công trình xây dựng trái phép là nhiệm vụ trọng tâm của của cấp ủy, chính quyền… 


Trên cơ sở ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, một số huyện đã ban hành các văn bản lãnh đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, xử lý vi phạm, trong đó đặc biệt là các thông báo tạm dừng điều hành chung của Chủ tịch UBND một số xã như: Hoàng Hoa Thám, Đào Dương (Ân Thi); Minh Tân, Quang Hưng, Tiên Tiến (Phù Cừ)… để tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 93a. Tại huyện Khoái Châu, sau khi thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của lãnh đạo một số xã, thị trấn trên địa bàn trong quản lý đất đai, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu đã ban hành các quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành các quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Khoái Châu; khiển trách đối với Chủ tịch UBND thị trấn Khoái Châu… Với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và xử lý vi phạm, sau hơn 2 năm thực hiện Kế hoạch số 93a của UBND tỉnh đã có nhiều cán bộ, lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã bị xử lý kỷ luật. Đến cuối tháng 6.2019, toàn tỉnh đã có trên 2 nghìn trường hợp xây dựng công trình trái phép bị tháo dỡ, nhiều địa phương không để phát sinh vi phạm mới. Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: “Để quản lý đất đai ở cơ sở đi vào nền nếp trước hết cần nâng cao năng lực, trình độ, hiểu biết pháp luật của đội ngũ cán bộ chuyên môn cấp xã. Khi nắm chắc về chuyên môn sẽ giúp cán bộ cơ sở tự tin tham mưu với lãnh đạo cấp xã đúng, kịp thời giải quyết các vấn đề về quản lý đất đai ở cơ sở. Cán bộ chuyên môn có năng lực, trình độ sẽ hướng dẫn người dân khai thác hiệu quả quỹ đất được giao và thực hiện đúng quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất. Bên cạnh đó, cần kiên quyết xử lý các sai phạm về đất đai theo đúng quy định của pháp luật; có chế tài đủ tính răn đe trong xử lý đối với các trường hợp vi phạm cũng như cán bộ chuyên môn và lãnh đạo cơ sở khi để vi phạm phát sinh. Cần phát huy hiệu quả công tác giám sát cộng đồng và gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với kết quả thực hiện công tác quản lý đất đai ở cơ sở”.


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)