Quản lý, khai thác hiệu quả nguồn thu ngân sách nhà nước

19:48, 05/08/2019

Trong quá trình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, công tác thu ngân sách nhà nước (NSNN) luôn là một trong những nhiệm vụ được quan tâm đặc biệt. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh ta được giao tự cân đối thu chi, có điều tiết một phần về ngân sách trung ương. Thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TU ngày 22.3.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020, các địa phương, ngành chức năng tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống buôn lậu, gian lận thương mại và trốn thuế, giải quyết nợ đọng thuế, khai thác hiệu quả các nguồn thu vào NSNN. Qua đó, kết quả thu NSNN đạt những con số ấn tượng, tổng thu luôn hoàn thành dự toán được giao. Tuy nhiên, tình trạng nợ đọng thuế, một số khoản thu, sắc thuế chưa hoàn thành dự toán ảnh hưởng đến công tác điều hành ngân sách của tỉnh, đòi hỏi cần có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ.

 

Bài I: Ấn tượng số thu ngân sách nhà nước


Thu ngân sách nhà nước (NSNN) là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội. Nhìn lại thời điểm tái lập, nền kinh tế tỉnh ta có điểm xuất phát thấp, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật kém phát triển, cuối tháng 12.1996 - trước khi tái lập tỉnh -  tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 80 tỷ đồng. Sau khi tái lập tỉnh, với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đúng hướng, phù hợp với tình hình thực tiễn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kết quả thu ngân sách của tỉnh tăng dần qua từng năm, tạo đà cho phát triển KT – XH. Trong công tác điều hành thu NSNN, tỉnh thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật liên quan đến công tác thu như: Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn của Trung ương liên quan đến pháp luật về thuế. Thực tế những năm qua cho thấy, việc điều hành ngân sách của tỉnh được được thực hiện sâu sát và quyết liệt, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội từng năm. Từ năm 2017 đến nay, tỉnh được giao tự cân đối thu chi, có điều tiết một phần về ngân sách trung ương. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đối với công tác điều hành ngân sách. Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của mỗi năm, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền và  triển khai các biện pháp để tổ chức thu, động viên kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Ngành Thuế, Hải quan đã triển khai sâu rộng các chính sách, pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tích cực phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan trong việc tăng cường quản lý thu ngân sách. 

Vận hành tại phòng điều khiển trung tâm Công ty cổ phần Bigrfeed Hưng Yên
Vận hành tại phòng điều khiển trung tâm Công ty cổ phần Bigrfeed Hưng Yên


Để tạo thuận lợi cho người nộp thuế, công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa của các ngành trong khối tài chính được quan tâm chú trọng. Ngành Thuế, Hải quan triển khai đồng bộ các chương trình cải cách, hiện đại hóa đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính phê duyệt, đặc biệt là các quy định, hướng dẫn liên quan nhằm giảm số giờ kê khai, nộp thuế cho người nộp thuế. Cơ quan Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh ứng dụng hiện đại hóa trong quá trình thực hiện ủy nhiệm thu NSNN cho các ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm hỗ trợ người nộp thuế thuận lợi nhất, bảo đảm số thuế nộp ngân sách được tổng hợp đầy đủ, chính xác, kịp thời. Chi cục Hải quan Hưng Yên đưa vào áp dụng thành công hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia, đây được coi là một trong những giải pháp thu hút đông đảo các doanh nghiệp về làm thủ tục hải quan tại Hưng Yên. Hàng ngày doanh nghiệp có thể khai báo làm thủ tục với Chi cục Hải quan Hưng Yên 24/24h cho tất cả các ngày làm việc trong tuần. Ngành Thuế đã đưa nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế như: Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), nộp thuế điện tử. Bước cải tiến quan trọng này vừa tiết kiệm thời gian, vừa hạn chế sự can thiệp, tiếp xúc trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp trong quá trình kê khai, tính thuế đồng thời giúp người nộp thuế tiết kiệm được thời gian và chi phí, cơ quan Thuế giảm nguồn lực và tiết kiệm chi phí quản lý hành chính. Đến nay, tỉnh đã có 99% số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký và nộp thuế điện tử. Việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính góp phần quan trọng để người nộp thuế thực hiện tốt hơn nghĩa vụ thuế.


Cùng với sự tăng trưởng về quy mô, cơ cấu thu ngân sách cũng được cải thiện theo hướng bền vững hơn. Thu NSNN từ các sắc thuế gắn trực tiếp với sản xuất, kinh doanh, thu nội địa trong tổng thu ngân sách ngày càng tăng. Đồng chí Chu Tường Anh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: “Để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát nguồn thu trên địa bàn với từng đối tượng, khoản thu, sắc thuế. Các đơn vị phân bổ dự toán thu đến từng cán bộ, đội thuế để chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ thu nộp phù hợp, tích cực khai thác các nguồn thu còn tiềm năng trên địa bàn để bù đắp thiếu hụt”. Hàng năm, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; tuyên dương những người nộp thuế tiêu biểu; tạo điều kiện để người nộp thuế được hưởng đầy đủ các ưu đãi của tỉnh, của Trung ương, giúp doanh nghiệp giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận, tăng thuế nộp ngân sách…Công tác hoàn thuế giá trị gia tăng được cơ quan Thuế thực hiện đầy đủ, thời gian làm thủ tục rút ngắn so với quy định đã hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp về vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tính đến hết tháng 6.2019, toàn tỉnh có 7.813 doanh nghiệp hiện đang hoạt động do ngành Thuế quản lý về thực hiện nghĩa vụ thuế. Nhìn chung các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ với ngân sách nhà nước...


Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt những con số ấn tượng đáng phấn khởi. Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh năm 2017 là 12.015 tỷ đồng, đạt 112,82% dự toán HĐND giao, tăng 21,3% so với năm 2016. Năm 2018, tổng thu NSNN đạt 13.168 tỷ đồng, đạt 109,69% dự toán HĐND giao, tăng 9,6% so với năm 2017, trong đó: Thu nội địa là 9.827 tỷ đồng, đạt 114,73% dự toán HĐND giao, tăng 13,8% so với năm 2017; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 3.341 tỷ đồng, đạt 97,13% dự toán HĐND giao. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt 6.709 tỷ đồng, đạt 52,2% dự toán; trong đó thu nội địa đạt 4.821 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.888 tỷ đồng. 


Số thu NSNN trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao, từ đó tác động tích cực đến công tác điều hành ngân sách của tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi ngân sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Minh Nghĩa


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)