Quản lý, khai thác hiệu quả nguồn thu ngân sách Nhà nước

09:27, 06/08/2019

Bài II: Đồng bộ giải pháp để tăng thu ngân sách nhà nước

 

Kể từ khi được giao tự cân đối thu chi NSNN, có điều tiết một phần về ngân sách Trung ương, tổng thu NSNN hoàn thành vượt dự toán HĐND tỉnh giao, song một số khoản thu, sắc thuế còn đạt thấp và chưa hoàn thành dự toán được giao. Đối với công tác thu ngân sách nội địa, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh và khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mặc dù có số lượng doanh nghiệp lớn nhưng dự toán giao thu NSNN cao nên khó khăn hoàn thành dự toán. Năm 2017, thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 3.289 tỷ đồng, đạt 91,4% so với dự toán, thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN được 1.396 tỷ đồng, đạt 78,9% dự toán. Năm 2018 thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh được 2.972 tỷ đồng, đạt 78% dự toán. Kết quả thu NSNN của hai khu vực kinh tế này ảnh hưởng đến công tác điều hành chi ngân sách nhà nước đối với chi thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác quản lý nợ thuế gặp nhiều khó khăn do một số doanh nghiệp có số nợ lớn nhưng dây dưa, chây ỳ nộp thuế. Hai năm gần đây, số nợ thuế trên địa bàn tỉnh là trên 1 nghìn tỷ đồng. Qua tìm hiểu được biết, những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh là: Số tiền nợ cũ, tồn đọng kéo dài từ những năm trước không thu hồi được; số tiền chậm nộp tính 0,03%/ ngày khiến tiền nợ tăng lên; tình trạng doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, doanh nghiệp ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh, tự giải thể, phá sản vẫn còn nợ thuế; một số doanh nghiệp ý thức thực hiện nghĩa vụ thuế còn hạn chế, nợ đọng chây ỳ kéo dài…Tính đến hết tháng 6.2019, trên địa bàn tỉnh tổng nợ thuế là 1.149,5 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng thu là 545,3 tỷ đồng, tăng 11,8% so với thời điểm 31.12.2018.

Sản xuất tại Công ty cổ phần nhôm Ngọc Diệp (Khu công nghiệp Phố Nối A)
Sản xuất tại Công ty cổ phần nhôm Ngọc Diệp (Khu công nghiệp Phố Nối A)


Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, trên cơ sở dự báo những thách thức và thuận lợi đan xen, đòi hỏi có những giải pháp đồng bộ và quyết liệt. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 18 - CT/TU ngày 22.3.2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý thu, chi NSNN trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các biện pháp để tổ chức thu, động viên kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Một minh chứng điển hình cho thấy, kể từ khi thực hiện Chỉ thị số 19/CT-CTUBND ngày 08.12.2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh, kết quả thu thuế từ hoạt động kinh doanh xăng, dầu tăng cao so với trước. Theo đó, từ tháng 2.2017, Cục Thuế tỉnh kết hợp cùng các ngành chức năng triển khai dán niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng trên các cột bơm xăng, dầu để quản lý sản lượng xăng, dầu doanh nghiệp bán ra trong kỳ. Tổng số thuế từ kinh doanh xăng, dầu nộp ngân sách nhà nước cả năm 2018 được 359,64 tỷ đồng, tăng 9,96% so với năm 2017 và tăng 43,57% so với năm 2016 (thời điểm chưa thực hiện dán tem công tơ tổng). Từ kinh nghiệm về quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu cho thấy, khi có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của các ngành chức năng, kết quả thu NSNN có tăng trưởng rõ rệt. Do đó, Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước các cấp trong tỉnh cần tăng cường chỉ đạo khai thác nguồn thu còn nhiều tiềm năng tại các khu vực kinh tế.  Đồng thời, quan tâm nuôi dưỡng và khai thác nguồn thu từ một số lĩnh vực còn nhiều tiềm năng như: Kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh hàng điện tử, điện lạnh, khai thác khoáng sản... Các cơ quan thu (Thuế, Hải quan) cần chủ động xây dựng và thực hiện phương án thu ngân sách cụ thể trong các tình huống. Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng các buổi tọa đàm, đối thoại, tư vấn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt các luật, chính sách thuế hiện hành và thuế mới, chú trọng các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính thuế theo lộ trình, đổi mới công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.


Đối với thu nội địa, ngành Thuế tiếp tục thực hiện quản lý nguồn thu theo từng khoản thu, sắc thuế, từng người nộp thuế trên cơ sở bám sát địa bàn và nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế. Tổ chức thu đủ, kịp thời các khoản thu theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế. Để tăng thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu, bên cạnh việc hiện đại hóa các hoạt động nội ngành, Chi cục Hải quan Hưng Yên đẩy mạnh ký kết với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bản thỏa thuận phát triển quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp, thu hút doanh nghiệp đến làm thủ tục thông quan hàng hoá. Đồng thời, các ngành chức năng tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh và nuôi dưỡng, phát triển bền vững nguồn thu cho ngân sách tỉnh.


Một nhiệm vụ quan trọng để quản lý thu NSNN là tập trung giải quyết nợ đọng thuế. Cục Thuế tỉnh giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị, từng cán bộ và thường xuyên đôn đốc các đơn vị tích cực thu nợ bằng các biện pháp theo đúng quy định của pháp luật. Với những đối tượng nợ đọng chây ỳ, ngành Thuế phối hợp với các chi nhánh ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước phong tỏa tài khoản và trích tiền từ tài khoản của các đối tượng nợ thuế chuyển nộp ngân sách; thông báo hóa đơn không có giá trị. Bên cạnh đó, cùng với việc tăng cường xử phạt chậm nộp, cơ quan thuế cần gắn công tác thanh tra với công tác thu nợ thuế, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế. Chi cục Thuế khu vực, Chi cục Thuế các huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh; tổ chức kiểm tra, thống kê số lượng cá nhân kinh doanh trên địa bàn để đưa vào quản lý, rà soát doanh thu khoán của cá nhân kinh doanh chưa phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế để tiến hành điều tra, khảo sát doanh thu thực tế, điều chỉnh mức thuế khoán phù hợp. Đồng thời đẩy mạnh giám sát việc kê khai nộp thuế hàng tháng, quý của các doanh nghiệp để thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; đôn đốc các khoản thuế được gia hạn đã đến hạn nộp ngân sách. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong nội bộ cũng như đối với người nộp thuế để kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế.


Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)