Hiệu quả từ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy ngành Y tế

15:04, 27/09/2019

Bài 2: Nâng cao hiệu quả hoạt động sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy


Bộ máy ngành Y tế đã và đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trong hệ thống cơ sở y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Triển khai kỹ thuật xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên
Triển khai kỹ thuật xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi Hưng Yên


Tại huyện Tiên Lữ, sau khi được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ), hoạt động của Trung tâm Y tế huyện không bị xáo trộn, do được bổ sung nguồn nhân lực và hệ thống cơ sở vật chất. Trung tâm đã có thêm điều kiện để thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ được giao. Trung tâm Y tế huyện tiến hành sắp xếp lại thành 4 phòng và 12 khoa. Tại các khoa, phòng chuyên môn đã bố trí đầy đủ cán bộ, y, bác sỹ bảo đảm công tác khám, điều trị cho bệnh nhân. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ cho biết: Sau khi sáp nhập và chính thức hoạt động, các chỉ tiêu về công tác khám, chữa bệnh bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại tuyến cơ sở được triển khai hiệu quả. Công tác tiêm chủng mở rộng được duy trì, tổ chức thực hiện nền nếp tại các xã, thị trấn, bảo đảm chất lượng, an toàn, không có tai biến xảy ra. Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; các chương trình phòng, chống bệnh không lây nhiễm…


Theo đánh giá của Sở Y tế, sau khi sáp nhập, đến nay, các Trung tâm Y tế tuyến huyện đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Việc hợp nhất 2 đơn vị y tế tuyến huyện và Trung tâm Dân số - KHHGĐ thành 1 đơn vị là Trung tâm Y tế tuyến huyện thực hiện đa chức năng đã tinh giản về tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động. Quá trình sáp nhập, giải thể một số đầu mối diễn ra nhanh gọn, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị có thêm điều kiện để nâng cao công tác dự phòng do khối điều trị và dự phòng có thể hỗ trợ hiệu quả cho nhau trong công tác chỉ đạo các trạm y tế xã, y tế dự phòng để phòng, chống dịch bệnh. Lợi thế về nhân lực, phương tiện sau khi sáp nhập sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân trong thời kỳ mới.


Đối với 520 nhân viên y tế học đường được điều chuyển về công tác tại các trạm y tế, mỗi địa phương lại có cách làm riêng để sử dụng, bố trí vị trí việc làm, phát huy thế mạnh của nguồn nhân lực này. Tại thành phố Hưng Yên, đồng chí Bùi Thị Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên cho biết: Thành phố có 51 viên chức y tế học đường được bàn giao về các trạm y tế xã, phường. Nhân viên y tế học đường khi về công tác ở các trạm y tế xã, phường sẽ thực hiện: Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế trường học, thực hiện nhiệm vụ về y tế trường học, phối hợp với các trường học về vấn đề bảo đảm sức khỏe cho học sinh, thống kê, báo cáo kết quả hoạt động của y tế trường học. Theo đánh giá, chuyên môn đào tạo của phần lớn nhân viên y tế học đường chủ yếu là trung cấp điều dưỡng, số nhân viên có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên rất ít. Từ trước đến nay, hầu hết nhân viên y tế học đường chưa được cấp chứng chỉ hành nghề và còn kiêm nhiệm nhiều công việc của trường, cho nên kỹ năng nhận định, đánh giá tình hình người bệnh còn hạn chế… Vì vậy, để sử dụng nguồn nhân lực này hiệu quả, Trung tâm Y tế thành phố sẽ xây dựng kế hoạch, bố trí các đồng chí tham gia các lớp đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường thực hành ở Trung tâm Y tế thành phố…


Không chỉ khắc phục tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và phân tán về nhân lực, giúp tập trung cơ sở vật chất, trang thiết bị… việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy ngành Y tế tỉnh đã đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tiết kiệm chi thường xuyên, thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính. Cụ thể, thực hiện các văn bản về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập… các đơn vị đã chủ động hoàn toàn trong việc chi tiêu, tạo điều kiện về thu nhập cho người lao động, từ đó góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, viên chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 


Để tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Thị Anh, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ nội dung của việc tinh giản biên chế; dân chủ trong việc giới thiệu đề nghị bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, sắp xếp lại các bộ phận bảo đảm công khai, minh bạch, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, xây dựng chính quyền điện tử; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20.11.2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; thực hiện giảm số lượng cấp phó trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và quy định của Đảng, Nhà nước; rà soát, xây dựng phương án chuyển đổi Trung tâm Giám định y khoa và Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm sang mô hình tự chủ về tài chính, tự bảo đảm một phần chi thường xuyên; rà soát, xây dựng phương án chuyển đổi Bệnh viện Mắt Hưng Yên, Bệnh viện Phổi Hưng Yên, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Hưng Yên sang mô hình tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển y tế theo hướng tiếp tục thực hiện cơ chế kết hợp công - tư về nhân lực và thương hiệu trong lĩnh vực y tế; cơ chế hợp tác đầu tư giữa bệnh viện công và bệnh viện tư, giữa các bệnh viện công…


Phương Minh - Thu YếnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)