Hưng Yên có trên 400 trường học đạt chuẩn quốc gia

17:11, 02/06/2020

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia là yêu cầu để một nhà trường có đủ điều kiện tối thiểu trở lên thực hiện công tác giáo dục hiệu quả. Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 11.1.2017 của UBND tỉnh về xây dựng trường mầm non, phổ thông tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 (Kế hoạch số 09) là nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục của tỉnh.

 

Phòng học bộ môn Tiếng Anh Trường tiểu học Hiệp Cường (Kim Động) được trang bị hiện đại
Phòng học bộ môn Tiếng Anh Trường tiểu học Hiệp Cường (Kim Động) được trang bị hiện đại


 
Sau khi Kế hoạch số 09 được ban hành, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tập trung quán triệt việc xây dựng trường chuẩn quốc gia đến toàn bộ nhà trường các cấp học; chỉ đạo nhà trường hoàn thiện các tiêu chí, tiêu chuẩn thuộc phạm vi và trách nhiệm của nhà trường. Các trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia thì củng cố và phát huy vai trò trường chuẩn. Đồng thời tham mưu các cấp chính quyền đầu tư kinh phí, bố trí giáo viên còn thiếu để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia. 


Các nhà trường tổ chức dạy học, hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia. Mỗi cán bộ, giáo viên đều nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa của trường chuẩn quốc gia cũng như trách nhiệm của bản thân để đáp ứng yêu cầu chất lượng giáo dục. Từ đó, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá. Thiết bị dạy học được mua sắm bổ sung, sử dụng hiệu quả, hầu hết các tiết thực hành thí nghiệm không còn dạy “chay”. Các trường đã chú trọng giữa việc dạy chữ và dạy người. Trường lớp được củng cố sạch đẹp, thân thiện, còn học sinh có ý thức hơn việc bảo vệ tài sản khi được học tập trung môi trường đầy đủ hơn, ngăn nắp, gọn gàng hơn; có mục tiêu rõ ràng trong học tập, rèn luyện. 


Trường THCS và THPT Hoàng Hoa Thám (Tiên Lữ) là trường liên cấp THCS và THPT đầu tiên của tỉnh tiến hành xây dựng trường chuẩn quốc gia sau khi thực hiện sáp nhập giữa Trường THCS Thụy Lôi và Trường THPT Hoàng Hoa Thám. Trong quá trình xây đựng, trường đề ra những nhiệm vụ cụ thể theo lộ trình từng năm, đồng thời tham mưu với các cấp hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện các phòng học bộ môn, thư viện nhà trường... Đến nay, với sự đồng lòng của tập thể cán bộ, giáo viên, sự tích cực của học sinh, phụ huynh học sinh, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, các tiêu chuẩn đã cơ bản hoàn thiện. Trường đã trình UBND tỉnh công nhận trường đạt chuẩn quốc gia trong năm học 2019-2020.


Đến thời điểm này, huyện Kim Động có 70,5% số trường mầm non, 100% trường tiểu học và 47% số trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã xây dựng, nâng cấp, cải tạo các phòng học, phòng chức năng của 34 trường (vượt mục tiêu 141%); nhà ăn bán trú nhiều trường mầm non. Huyện tiếp tục đẩy nhanh thi công, hoàn thiện và đưa vào khai thác, sử dụng các công trình như: Xây dựng nhà lớp học 2 tầng trường THCS các xã: Vũ Xá, Mai Động, Nghĩa Dân, Thọ Vinh, Hùng An; nhà lớp học 2 tầng trường tiểu học các xã: Hùng An, Toàn Thắng, Vũ Xá; xây dựng trường mầm non các xã: Hùng An, Nhân La, Hiệp Cường…


Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2017 đến nay toàn tỉnh có 153 trường được công nhận trường chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 426 trường, đạt 100% chỉ tiêu theo Kế hoạch số 09. Trong đó, khối mầm non có 60 trường, tiểu học có 35 trường, THCS có 51 trường và 7 trường THPT. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước cấp huyện, cấp xã và nguồn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cấp tỉnh, nguồn chương trình mục tiêu quốc gia gắn với xây dựng nông thôn mới; nguồn từ xã hội hóa lên đến hàng nghìn tỷ đồng.


Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm đầu tư kinh phí để xây mới, sửa chữa, nâng cấp trường lớp. Đồng thời có sự phối hợp của các cấp, ngành và sự tham gia của toàn xã hội, sự phấn đấu của cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh các nhà trường, từ đó tạo sức mạnh tổng hợp  trong xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh vai trò hoạt động của hội khuyến học các cấp, của trung tâm học tập cộng đồng trong việc tuyên truyền toàn xã hội xác định rõ trách nhiệm trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia; thu hút sự tham gia đóng góp của cộng đồng, của cha mẹ học sinh, của các doanh nhân, các nhà hảo tâm cả về ngày công, trí tuệ, kinh phí, trang thiết bị xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nói riêng và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của tỉnh nói chung.


Đào Doan 
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)