Hưng Yên đã chọn xong sách giáo khoa lớp 1, năm học 2020 – 2021

17:50, 03/06/2020

Trên cơ sở nghiên cứu 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định), tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm học 2020-2021 do UBND tỉnh ban hành, đến nay các trường tiểu học, các trường phổ thông liên cấp có cấp học tiểu học trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành việc chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021.

 

Phần lớn các trường không chọn 1 bộ sách giáo khoa trọn vẹn, mà lựa chọn sách giáo khoa từng môn học ở các bộ sách khác nhau, bảo đảm phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội của địa phương và điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở giáo dục.


Đào Doan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)