Năm 2021 sẽ có quy định về dạy học trực tuyến, qua truyền hình

10:41, 03/06/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 8-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
 

Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Ảnh minh họa: Nguồn Internet

 

Theo kế hoạch, sau khi tổng kết đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng và triển khai đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và đề án “Xây dựng nguồn tài nguyên giáo dục mở phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của mọi người". Năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành quy định về dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình; tổ chức biên soạn tài liệu dạy học trực tuyến trong các cơ sở giáo dục thường xuyên...


Kế hoạch đặt ra 5 nhiệm vụ cụ thể, gồm: Thứ nhất, quán triệt, phổ biến nội dung các chỉ thị, quyết định về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; thứ hai, đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông, đa dạng hóa các loại hình đào tạo và học tập, kiểm tra, công nhận kết quả học tập, đẩy mạnh phát triển giáo dục từ xa, học trực tiếp kết hợp với học trực tuyến; thứ ba, nâng cao hiệu quả xóa mù chữ, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc, bồi dưỡng thường xuyên, chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; thứ tư, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng sư phạm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, sinh viên về tầm quan trọng, vị trí, vai trò, lợi ích của việc học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; thứ năm, giao Vụ Giáo dục thường xuyên thường trực tham mưu, giúp lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện.


Theo “Báo Hànộimới”

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)