100% cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước áp dụng ISO vào hoạt động

16:45, 30/12/2021

Ngày 30.12.2021, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch xây dựng, chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (hệ thống ISO) vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2021. 


Trong 2 năm 2020 – 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã lựa chọn và ký hợp đồng với công ty tư vấn để xây dựng, chuyển đổi và áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại 168 đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã. Kết quả, đến nay, 100% đơn vị đã hoàn thành đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, trong đó, 102 đơn vị xây dựng mới, 63 đơn vị chuyển đổi và 3 đơn vị xây dựng hệ thống ISO điện tử. 168/168 đơn vị công bố hệ thống ISO vào hoạt động của đơn vị theo quy định; công khai bản công bố, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và niêm yết tại trụ sở các đơn vị. Nhờ đó, đến nay 100% đơn vị, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh từ cấp tỉnh đến cấp xã áp dụng hệ thống ISO vào hoạt động.


Việc áp dụng hệ thống ISO giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công vụ; phục vụ tốt yêu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; bảo đảm hơn nữa nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ cách làm, rõ thời gian và rõ trách nhiệm trong quy trình giải quyết công việc...


Mai NhungNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)