Bộ GD-ĐT đề nghị cho trẻ mầm non trở lại lớp học ở vùng kiểm soát dịch

09:55, 22/12/2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị thực hiện theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch COVID-19, cơ sở giáo dục mầm non chủ động báo cáo cấp quản lý giáo dục để trẻ em trở lại trường học.
 

(Ảnh minh họa: CTV)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 5969/BGDĐT-GDMN gửi các sở giáo dục và đào tạo về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.


Theo công văn, trong thời gian qua, do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, trẻ em mầm non ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tạm dừng đến trường, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, thể chất và sự phát triển toàn diện của trẻ em. Cha mẹ trẻ em không thể tham gia lao động, sản xuất vì phải dành thời gian chăm sóc trẻ em tại nhà, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể theo mục tiêu Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.


Vì vậy, nhằm tạo điều kiện cho trẻ em được đến trường an toàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện theo nguyên tắc khu vực nào kiểm soát được dịch COVID-19 chủ động báo cáo cấp quản lý giáo dục để trẻ em trở lại trường học.


Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục và các văn bản hướng dẫn của ngành y tế, các cơ sở giáo dục mầm non đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Cụ thể gồm: Xác định đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho trẻ em, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện vệ sinh trường, lớp, đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị…phục vụ công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Các cơ sở phối hợp với y tế địa phương xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19, xử lý khi có trẻ em, cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ của trẻ em là F0 bảo đảm theo quy định.


Các cơ sở giáo dục mầm non căn cứ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để điều chỉnh kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục; điều chỉnh kế hoạch, phương án tổ chức các hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh, chơi và học theo chế độ sinh hoạt cho trẻ em, phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19 tại địa phương, an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 theo qui định.


Bên cạnh đó, các cơ sở cũng phải phối hợp với cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, y tế, chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn khi đón trẻ quay trở lại trường và truyền thông về sự cần thiết, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc đưa trẻ em đến trường để được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, phát triển toàn diện theo luật định và bảo đảm Quyền trẻ em.


Cơ sở mầm non phối hợp chặt chẽ với gia đình trẻ em, y tế địa phương nắm bắt, có phương án xử lý kịp thời khi có tình huống diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt trong trường hợp trẻ em có biểu hiện mắc COVID-19.


Trước khi đưa trẻ em trở lại lớp, gia đình phải cam kết với nhà trường về việc thực hiện nghiêm túc các quy định trong phòng, chống dịch COVID-19 vì sự an toàn của trẻ em.


Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ, xử lý kịp thời, bảo đảm các cơ sở giáo dục mầm non an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến kéo dài và phức tạp./.


https://www.vietnamplus.vn/bo-gddt-de-nghi-cho-tre-mam-non-tro-lai-lop-hoc-o-vung-kiem-soat-dich/762276.vnpNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)