Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010-2020”

17:04, 21/01/2022

Ngày 21.1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 – 2020” (viết tắt là Đề án 959). 


Đề án 959 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 6.2010 với mục tiêu xây dựng và phát triển các trường THPT chuyên thành một hệ thống cơ sở giáo dục có chất lượng giáo dục cao, đạt chuẩn quốc gia, có trang thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại. Từ khi triển khai thực hiện Đề án 959, hệ thống trường THPT chuyên được củng cố và phát triển; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất một trường chuyên. Hiện tại, toàn quốc có 77 trường THPT chuyên; tổng số học sinh chuyên chiếm khoảng 2,7% số học sinh THPT toàn quốc. Các trường THPT chuyên được đầu tư nâng cấp thành các trường đạt chuẩn quốc gia và có chất lượng giáo dục cao. Năm 2020, toàn quốc có 60/77 trường THPT chuyên đạt chuẩn quốc gia. Các địa phương đã quan tâm đầu tư quỹ đất và hỗ trợ kinh phí để củng cố các trường THPT chuyên hiện có, mở rộng thêm diện tích, đồng thời xây dựng mới các trường THPT chuyên; đầu tư phương tiện, thiết bị dạy học đồng bộ, hiện đại. Trong giai đoạn 2010-2020, toàn quốc có 25 trường THPT chuyên được xây dựng mới.


Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý tại các trường THPT chuyên được đầu tư phát triển bảo đảm đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp. 53,6% số cán bộ quản lý và giáo viên trường THPT chuyên có trình độ thạc sĩ; gần 2% số cán bộ quản lý và giáo viên Trường THPT chuyên có trình độ tiến sĩ.


Chất lượng giáo dục trong các trường THPT chuyên chuyển biến rõ rệt theo hướng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới. 70% số học sinh trường THPT chuyên xếp loại học lực giỏi và 6,2% số học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Công tác tuyển sinh, kiểm tra, đánh giá học sinh các trường THPT chuyên được chú trọng và dựa trên đánh giá chỉ số thông minh, chỉ số sáng tạo và hội nhập…


Vũ Huế


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)