Banner
Banner

Sửa tiêu chuẩn trình độ với giảng viên trường cao đẳng sư phạm

10:25, 14/04/2022

Ngày 4-3-2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT trong đó sửa đổi tiêu chuẩn trình độ với giảng viên trường cao đẳng sư phạm.


Điều 1 của Thông tư sửa đổi tiêu chuẩn trình độ với giảng viên trường cao đẳng sư phạm như sau:


- Tiêu chuẩn trình độ với giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III):


+ Có bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, chuyên ngành giảng dạy;


+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với giảng viên không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học sư phạm kỹ thuật).


+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm.


- Tiêu chuẩn trình độ với giảng viên cao đẳng sư phạm chính (hạng II):


+ Có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành và chuyên ngành giảng dạy.


+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với giảng viên không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học sư phạm kỹ thuật).


+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm.


- Tiêu chuẩn trình độ với giảng viên cao đẳng sư phạm cao cấp (hạng I):


+ Có bằng tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy.


+ Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm (đối với giảng viên không tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học sư phạm kỹ thuật).


+ Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm.


Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 19-4-2022.


Theo Báo “Hànộimới”

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)