Cân nhắc phương án dạy môn Lịch sử cấp trung học phổ thông

10:20, 13/05/2022
 Ảnh minh họa. (DUY LINH)

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ cân nhắc các phương án dạy học môn Lịch sử cấp trung học phổ thông trong thời gian sắp tới và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia.


Ngày 12/5, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chủ trì buổi làm việc tham vấn ý kiến chuyên gia về triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và môn Lịch sử cấp trung học phổ thông.


Tham gia cuộc làm việc có thành viên Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông 2018; thành viên Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Hội đồng thẩm định chương trình môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.


Tại buổi làm việc, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lắng nghe ý kiến trao đổi về quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 và những ý kiến phân tích sâu về cách bố trí và tổ chức dạy học môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.


Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết: Các chuyên gia đều khẳng định Chương trình giáo dục phổ thông 2018 được xây dựng theo đúng đường lối chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; công phu, khoa học, phù hợp với thông lệ quốc tế.


Riêng với việc dạy học môn Lịch sử cấp trung học phổ thông, trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cân nhắc các phương án dạy học môn Lịch sử cấp trung học phổ thông và xin ý kiến các cấp có thẩm quyền.


Từ năm học 2022-2023, Chương trình giáo dục phổ thông mới được áp dụng đồng loạt với 3 khối lớp 3, 7 và 10. Đối với lớp 10, ngoài 7 môn học bắt buộc gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ 1, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp, Nội dung giáo dục địa phương, học sinh sẽ lựa chọn tổ hợp 5 môn học từ 3 nhóm cụ thể: Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật); Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học); Công nghệ và nghệ thuật (Công nghệ, Tin học, Nghệ thuật), trong đó mỗi nhóm phải chọn ít nhất 1 môn học.


Theo nhandan.com.vn

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)