Tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11

10:58, 11/05/2022

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 8 và lớp 11 của các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.


Bộ đề nghị các tổ chức, cá nhân đăng ký bản mẫu sách giáo khoa đăng ký về số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục... Số lượng bản mẫu sách tương ứng với mỗi môn học ở lớp 8, gồm: Toán, ngữ văn, tiếng Anh: 20 bộ/môn; khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý: 25 bộ/môn; các môn học, hoạt động giáo dục còn lại là 15 bộ/môn. Đối với lớp 11, tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa của mỗi môn học, hoạt động giáo dục, gồm: Toán, ngữ văn, tiếng Anh, hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp: 20 bộ/môn; các môn học còn lại là 15 bộ/môn.


Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10-7 đến hết ngày 15-7-2022 (đối với lớp 8); từ ngày 25-7 đến hết ngày 30-7-2022 (đối với lớp 11).


Theo Báo “Hànộimới”

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)