Đẩy mạnh quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm

10:19, 08/06/2022

Trước ý kiến cho rằng, dạy thêm, học thêm là nhu cầu chính đáng của giáo viên, học sinh; việc một bộ phận giáo viên ép buộc học sinh học thêm cần lên án, nhưng không thể đánh đồng; cần đưa dạy thêm, học thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngày 7-6, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Bộ đồng tình với nhận định vừa nêu; việc giáo viên ép buộc, lôi kéo học sinh học thêm dưới bất kỳ hình thức nào là vi phạm nguyên tắc dạy thêm, học thêm.


Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương đẩy mạnh quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm bảo đảm minh bạch, không tiêu cực, không sai quy định. Thời gian tới, Bộ tiếp tục tham mưu Chính phủ đề xuất Quốc hội đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Sau khi hoạt động dạy thêm, học thêm được đưa vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm bảo đảm phù hợp, thuận lợi.


Theo Báo “Hànộimới”

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)