Hưng Yên: 104 cơ quan hành chính xây dựng và áp dụng ISO vào hoạt động

18:58, 07/06/2020

Sở Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ “Xây dựng, chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh năm 2020”.


Theo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 5.3.2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; đến nay, 104 đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện công bố xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 và TCVN ISO 9001: 2015. 


Với mục đích tiếp tục xây dựng và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, ngày 4.10.2019, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch xây dựng, chuyển đổi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh giai đoạn 2020 - 2021. 


Theo đó, đối tượng được áp dụng là các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan chuyên môn thuộc sở, ngành của tỉnh; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. 


Phạm vi áp dụng là 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan chuyên môn thuộc sở, ngành của tỉnh; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Thời gian thực hiện từ ngày 1.1.2020 – 31.12.2021. Bảo đảm 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính Nhà nước được thực hiện theo quy trình ISO. Kế hoạch, năm 2020 sẽ thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 60 xã, phường, thị trấn và 5 đơn vị cấp tỉnh, ngành, chi cục; thực hiện chuyển đổi phiên bản từ TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 36 cơ quan cấp huyện, sở, ngành và cấp trực thuộc sở, ngành…


Minh Huấn

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)