Ngày 19/11/2021: Nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ 21

09:43, 19/11/2021

Nguyệt thực một phần dài nhất thế kỷ 21 diễn ra vào ngày 19/11/2021 (đạt cực đại lúc 16h03 theo giờ Việt Nam) và kéo dài hơn 3 giờ. Tại Việt Nam, có thể quan sát một phần diễn biến của Nguyệt thực lần này, bắt đầu lúc 17h21 khi Mặt Trăng mọc.
 

 


Theo TTXVNNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)