Banner
Banner

Tọa đàm khoa học về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ 

18:49, 19/04/2022

Ngày 19.4, tại Nhà văn hóa huyện Văn Lâm, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND huyện Văn Lâm tổ chức tọa đàm khoa học: Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ - khơi nguồn tri thức, công cụ hữu hiệu để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên. Dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và công nghệ tỉnh.
 

Các đại biểu dự buổi tọa đàm khoa học

 

Sau 4 năm triển khai thực hiện Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 – 2020”, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh bước đầu có những chuyển biến tích cực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong việc thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến, chủ động đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Giai đoạn 2015 – 2020, tỉnh Hưng Yên là một trong 10 địa phương có số lượng đơn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cao trong cả nước. Ngoài ra, tỉnh quan tâm hỗ trợ tạo lập, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù, chủ lực của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 29 sản phẩm tiêu biểu được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Tuy đã có chuyển biến nhưng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh còn phân tán, nhỏ lẻ, hoạt động chưa đồng bộ. Hoạt động tạo lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ chưa phát triển tương xứng; nhận thức của một số địa phương, cơ sở về sở hữu trí tuệ còn hạn chế, chưa thực sự chú trọng sử dụng sở hữu trí tuệ là một công cụ để phát triển…


Buổi tọa đàm dành nhiều thời gian để các nhà khoa học, cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và trường đại học trao đổi các kiến thức, kinh nghiệm thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khai thác tài sản trí tuệ.


Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đề nghị các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh sớm đưa các chương trình, quyết định của Chính phủ, của tỉnh về đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ đi vào cuộc sống. Thông qua tọa đàm, các ngành, đoàn thể tăng cường tiếp cận kiến thức do các nhà khoa học, chuyên gia đã trao đổi nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các trường đại học, cao đẳng có thêm thông tin, kiến thức để xây dựng chương trình đào tạo cho sinh viên; Sở Khoa học và Công nghệ chọn lọc, tiếp thu các kiến thức do các nhà khoa học, chuyên gia trao đổi tại buổi tọa đàm để tham mưu với Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh nhằm đưa đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ đi vào thực chất, thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…


Mai NhungNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)