Hưng Yên: Trên 9000 hộ thoát nghèo nhờ nguồn vốn tín dụng CSXH

21:23, 29/01/2019
Ngày 29.1, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác quý I.2019. Ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn
Toàn cảnh hội nghị
Năm 2018, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định của cấp trên; chỉ đạo kiểm tra, giám sát hoạt động của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh và các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác thực hiện đúng chính sách, chế độ quy định. 
 
Qua đó, việc triển khai, thực thi chính sách tín dụng ưu đãi trên địa bàn tỉnh được chú trọng, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội với Ngân hàng CSXH ngày càng chặt chẽ; nguồn vốn tín dụng CSXH thực sự phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội. 
 
Đến ngày 31.12.2018, tổng nguồn vốn tín dụng CSXH đạt trên 2.518 tỷ đồng, tăng 177 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng dư nợ đạt trên 2.512 tỷ đồng, tăng trên 180 tỷ đồng so với đầu năm. 
 
Nguồn vốn tín dụng CSXH đã giúp 9.125 hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho 2.136 lao động; giúp gần 3 nghìn lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập... 
 
Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt kế hoạch tín dụng, thực hiện thu nợ, giải ngân kịp thời vốn quay vòng, vốn mới không để tồn đọng vốn, chất lượng tín dụng được bảo đảm. 
 
Các cấp hội, đoàn thể nhận ủy thác phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức thực hiện tốt các nội dung được ủy thác; hầu hết tổ tiết kiệm và vay vốn thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ.
 
Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý I.2019 là: Tham mưu UBND các cấp phân bổ chỉ tiêu nguồn vốn ngân sách ủy thác qua Ngân hàng CSXH để thực hiện cho vay người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Thông báo số 1418-TB/TU ngày 3.12.2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xây dựng Đề án cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn vốn ủy thác để tham mưu UBND tỉnh bổ sung nguồn vốn ủy thác bảo đảm theo lộ trình đến năm 2020 bằng mức bình quân chung toàn quốc. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch về nguồn vốn và dư nợ để hoạt động của Ngân hàng CSXH phát huy hiệu quả. 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên Ban đại diện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát tại cơ sở để bảo đảm sự an toàn của nguồn vốn, cho vay vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích. Tham mưu UBND các cấp tăng cường nguồn vốn ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách xã hội,  giúp hộ vay vốn hiểu và thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ khi vay vốn Ngân hàng CSXH.
 
Minh Nghĩa

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)