Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ năm 2019

20:11, 23/01/2019
Ngày 23.1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
m
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
Năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều cơ chế, chính sách, văn bản chỉ đạo, điều hành góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu với tỉnh phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cho các huyện, thành phố để các huyện, thành phố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thành phố. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (GCNQSDĐ) được tập trung thực hiện. Kết quả đến hết năm 2018, toàn tỉnh đã có gần 79,6% số thửa đất cần cấp và gần 82,6% diện tích cần cấp được cấp GCNQSDĐ lần đầu. Công tác quản lý tài nguyên nước, khoáng sản và bảo vệ môi trường được tăng cường. Quan tâm đến việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Việc kiểm tra, kiểm soát ngăn ngừa vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên, bảo vệ môi trường được đẩy mạnh. Năm 2019, ngành tài nguyên và môi trường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm…
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử đánh giá cao kết quả mà ngành tài nguyên và môi trường đã đạt được trong năm 2018. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế của ngành cần khắc phục nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất đai, tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, ngành cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ như: Tham mưu với tỉnh đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, tài nguyên, môi trường; tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn về thủ tục nhận chuyển nhượng đất đai trong tiếp nhận dự án đầu tư; rà soát các dự án chậm triển khai, không có khả năng triển khai để đề xuất thu hồi theo quy định; nâng cao hiệu quả trong thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt; phối hợp xử lý, giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái nguồn nước; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường… 
 
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.
 
PV
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)