"Giảm chờ đợi, gọn thủ tục" ở ngành thuế Hưng Yên

08:15, 06/02/2019
Chào năm 2019, có một dấu ấn nức lòng đó là số thu ngân sách nội địa của tỉnh năm 2018 vượt số thu của năm trước, vượt dự toán trung ương và HĐND tỉnh giao: Tổng thu đạt trên 9.826 tỷ đồng, đạt 114,7% dự toán HĐND tỉnh giao. Đây là những con số thể hiện sự cố gắng cao của ngành Thuế tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN. 
Sản xuất tại Công ty cổ phần nhựa OPEC
Sản xuất tại Công ty cổ phần nhựa OPEC
Năm 2018 là năm thứ hai Hưng Yên tự cân đối thu - chi ngân sách và có đóng góp một phần về ngân sách Trung ương, do đó, việc hoàn thành dự toán thu ngân sách có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Để bảo đảm hoàn thành dự toán số thu cả năm, các ngành chức năng, các huyện, thành phố đã đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 453/QĐ - UBND ngày 2.2.2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2017 - 2020; Chỉ thị số 06/CT - UBND ngày 11.5.2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thuế, thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 
 
Ngành Thuế đã triển khai sâu rộng các chính sách, pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thực hiện; tích cực phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành liên quan trong việc tăng cường quản lý thu ngân sách. 
 
Ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh xây dựng chỉ tiêu phấn đấu tăng thu, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trong ngành, phát động các phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cục Thuế tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thuế trong thực thi công vụ. Toàn ngành triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011 - 2020. 
 
Nhằm nâng cao hiệu quả hỗ trợ người nộp thuế, Văn phòng Cục Thuế và các chi cục thuế đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết nhanh chóng thủ tục cấp mã số thuế, miễn, giảm thuế, hoàn thuế, thu nộp lệ phí trước bạ. Đồng thời, ngành thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới thông qua chuyên mục tìm hiểu chính sách, pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và tuyên truyền tới đối tượng nộp.
 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, ngành Thuế tỉnh đã triển khai tốt việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuế theo cơ chế “một cửa”. Theo đó, người nộp thuế chỉ phải đến một nơi để thực hiện toàn bộ các thủ tục hành chính thuế từ khi nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả, thời gian giải quyết đúng theo giấy hẹn. 
 
Bên cạnh việc triển khai cơ chế “một cửa” trong toàn ngành, cơ quan thuế còn phối hợp tốt với các cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an để thực hiện tốt cơ chế “một cửa liên thông” trong việc cấp đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế, chứng nhận con dấu doanh nghiệp; liên thông giải quyết các hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan sử dụng đất. 
 
Cục Thuế tỉnh chỉ đạo chi cục thuế các huyện, thành phố và các phòng chức năng thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuế, đề xuất cắt giảm hoặc sửa đổi những thủ tục bất cập, không phù hợp nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Đồng thời, cơ quan Thuế cùng với Kho bạc Nhà nước ký thỏa thuận thu NSNN qua hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử. 
 
Những đột phá về công tác đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế đã hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp, qua đó nhận được sự đồng thuận và phản ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, tạo đà phát triển môi trường sản xuất, kinh doanh. 
 
Để khai thác hiệu quả nguồn thu vào NSNN, Cục Thuế tỉnh chỉ đạo đơn vị trực thuộc rà soát nguồn thu trên địa bàn đến từng đối tượng, khoản thu, sắc thuế. Đẩy mạnh giám sát việc kê khai nộp thuế hàng tháng, hàng quý của các doanh nghiệp để thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước; đồng thời đôn đốc các khoản thuế được gia hạn đã đến hạn nộp ngân sách. 
 
Để chống thất thu thuế từ hoạt động kinh doanh xăng, dầu, ngành Thuế cùng các ngành chức năng đã thực hiện việc dán tem niêm phong đồng hồ (công tơ) tổng đối với các cột đo xăng, dầu trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, ngành đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra trong nội bộ cũng như đối với người nộp thuế để kịp thời uốn nắn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật thuế. 
 
Với những giải pháp đồng bộ và quyết liệt, nhiệm vụ thu thuế nội địa đã đạt được những kết quả quan trọng và khá toàn diện. Tổng thu ngân sách nội địa đạt 9.826 tỷ đồng, đạt 114,7% dự toán HĐND tỉnh giao. Nhìn chung, các sắc thuế, khoản thu đều đạt kết quả khá. Một số khoản thu đạt kết quả cao là: Thu thuế từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu thuế thu nhập cá nhân, thu tiền sử dụng đất… 
 
Phấn khởi với những kết quả đạt được, trong những ngày đầu xuân năm mới này, cán bộ, công chức ngành Thuế lại cần mẫn với nhiệm vụ của năm 2019: Thu ngân sách nội địa HĐND tỉnh giao là 9.565 tỷ đồng. Các đội thuế hàng ngày bám sát cơ sở, rà soát các tổ chức, cá nhân mới tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh để đưa vào diện quản lý và thu thuế; các đội kiểm tra, thanh tra tích cực thực hiện nghiệp vụ chuyên môn để phòng ngừa gian lận, trốn thuế. Đồng thời, Văn phòng Cục Thuế và các chi cục thuế đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế. Nắm bắt, quản lý chặt chẽ các nguồn thu, giám sát việc kê khai nộp thuế hàng tháng, hàng quý của các doanh nghiệp để thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. 
 
Linh Nga
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)