Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Quang kiểm tra sản xuất nông nghiệp

17:40, 13/02/2019
Ngày 13.2, ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại các huyện: Tiên Lữ, Kim Động và Ân Thi.
b

Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Quang kiểm tra mô hình trồng hoa ở

huyện Kim Động

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT, đến ngày 13.2, toàn tỉnh gieo cấy được gần 13 nghìn ha lúa xuân, 77 xã, phường, thị trấn tổ chức đặt mồi bả diệt chuột tập trung trên diện rộng. Trong đó, huyện Tiên Lữ gieo cấy lúa xuân được hơn 2 nghìn ha, huyện Kim Động gieo cấy được 834ha, huyện Ân Thi gieo cấy được gần 3,3 nghìn ha. Cùng với gieo cấy, các huyện đang chỉ đạo trồng cây xanh, mở rộng diện tích gieo trồng rau màu vụ xuân, chuyển đổi đất gieo cấy lúa sang trồng cây ăn quả, rau màu, chăn nuôi, nuôi thả thủy sản theo kế hoạch đã được tỉnh phê duyệt…
 
Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế đồng ruộng tại các huyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang yêu cầu ngành Nông nghiệp và PTNT, các địa phương tăng cường chỉ đạo, vận động nông dân mở rộng diện tích gieo cấy lúa chất lượng cao và đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, phấn đấu hoàn thành trước ngày 25.2, sau đó chuyển trọng tâm sang chăm bón, phòng, trừ sâu bệnh cho lúa. Các địa phương thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi đất gieo cấy lúa kém hiệu quả sang trồng hoa, cây ăn quả, nuôi thủy sản có giá trị, hiệu quả kinh tế cao; khuyến khích tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp; thành lập các hợp tác xã để thu mua, tiêu thụ nông sản cho nông dân…
 
Đức Toản
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)