Thực hiện phong trào trồng cây thiết thực, hiệu quả

10:22, 08/02/2019
Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, Tết trồng cây đã trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta trong những ngày vui tết, đón xuân. Phong trào trồng cây trong những năm qua tiếp tục được triển khai thực hiện sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu.
 
Nhiều năm qua, phong trào trồng cây trên địa bàn tỉnh được tổ chức sôi động, rộng khắp và mang lại hiệu quả cao. Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự hỗ trợ về chuyên môn của các ngành chức năng, Tết trồng cây được phát động đồng loạt tại các địa phương. Sau khi trồng, cây được chăm sóc, bảo vệ nên sinh trưởng và phát triển tốt.
 
Cây trồng ở tỉnh ta chủ yếu là cây bóng mát, cây ăn quả, được lựa chọn để phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và có giá trị kinh tế. Ở một số địa phương, nhân dân lựa chọn trồng cây ăn quả thay cho một phần cây bóng mát để tận dụng vừa thu quả vừa lấy bóng mát.
 
Phong trào trồng cây còn góp phần cải tạo vườn tạp, phát triển mô hình trang trại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ở nhiều địa điểm công cộng, trồng cây theo quy hoạch, có sự chăm sóc tốt đã mang lại cảnh quan xanh - sạch - đẹp.
 
Theo kế hoạch năm nay, các địa phương triển khai trồng các loại cây ăn quả, cây bóng mát trên đường phố, trường học và những nơi công cộng...với tổng số 180 nghìn cây, trong đó gồm: 136 nghìn cây ăn quả, 44 nghìn cây lấy gỗ, bóng mát.
 
Tỉnh chỉ đạo ngành chức năng cùng với nhân dân có biện pháp quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng. Đối với cây ăn quả: Trồng theo vùng đã được quy hoạch; khuyến khích phát triển các mô hình trang trại, vườn trại trồng cây ăn quả hoặc trang trại VAC.
 
Các địa phương bố trí trồng theo cơ cấu trà, giống cây trồng và hướng tập trung thành vùng lớn để tạo vùng sản xuất hàng hóa nhằm nâng cao giá trị canh tác. Gắn trồng cây với cải tạo vườn tạp, đi đôi với việc chuyển đổi trồng mới, cần chú trọng cải tạo, thay thế những cây già cỗi, năng suất thấp, chất lượng kém, bằng những cây có năng suất cao, chất lượng tốt. Đồng thời lựa chọn trồng những giống cây ăn quả mới đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống đã được bình tuyển.
 
Đối với cây lấy gỗ, bóng mát: Bố trí địa bàn trồng phù hợp từng loại cây và bảo đảm cảnh quan môi trường. Đối với thành phố, thị trấn, trồng dọc hai bên các đường phố, công viên. Trong các cơ quan, khu công nghiệp, đơn vị, trường học, bệnh viện bố trí trồng cây xanh tạo bóng mát, cải tạo môi trường.
 
Để phong trào trồng cây nhân dân đạt kết quả cao, cần chú ý một số nội dung sau: Việc tố chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây.
 
Các địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch trồng cây, mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây với những hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.
 
Các huyện, thành phố căn cứ vào đặc điểm, lợi thế của địa phương tập trung chỉ đạotrồng các loại cây phù hợp thổ nhưỡng, khí hậu, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần bảo vệ môi trường.
 
Bên cạnh đó, cần giao kế hoạch trồng cây cụ thể cho từng xã, phường, thị trấn, để bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng cây, tỷ lệ cây sinh trưởng, phát triển sau trồng.
 
Cây giống phải lấy từ vườn ươm bảo đảm sạch bệnh, đúng tiêu chuẩn của từng loại cây. Các đơn vị chức năng, ngành chuyên môn tích cực hướng dẫn kỹ thuật trồng cây cho nhân dân để cây trồng có tỷ lệ sống cao. Tổ chức tốt việc chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây trồng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để bảo đảm cây trồng phát triển tốt.
 
Minh Nghĩa
 

Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)