Hưng Yên: Dư nợ tín dụng tăng trên 1 nghìn tỷ đồng

18:51, 05/04/2019

Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, trong quý I.2019, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã mở rộng cho vay, quan tâm dành vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên với mức lãi suất ưu đãi (dưới 8%/năm), tạo điều kiện hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến hết tháng 3 ước đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, tăng trên 1 nghìn tỷ đồng (tỷ lệ tăng đạt 1,9%) so với ngày 31.12.2018. Về thời hạn cho vay: Dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt trên 40 nghìn tỷ đồng, tăng 566 tỷ đồng; dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt gần 16,9 nghìn tỷ đồng, tăng 490 tỷ đồng so với ngày 31.12.2018. Hầu hết các tổ chức tín dụng trong tỉnh đều tăng trưởng dư nợ.


Minh Nghĩa


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)