Hưng Yên nỗ lực chấm dứt hoạt động của các lò gạch lạc hậu trong năm 2019

19:57, 04/04/2019

Ngày 4.4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp


Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trên địa bàn tỉnh hiện có 44 cơ sở sản xuất gạch đất sét nung được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư. Trong đó có 15 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò tuynel; 21 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò hoffman; 8 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ đứng liên tục. 


Thực hiện Quyết định số 2455/QĐ-UBND ngày 6.9.2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đến nay có 3/15 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò tuynel đã hoàn thiện đầu tư, cải tiến công nghệ, điều chỉnh quy mô công suất; 10/21 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ lò hoffman đã và đang thực hiện chuyển đổi công nghệ; 1/8 cơ sở sản xuất gạch theo công nghệ đứng liên tục đã thực hiện tháo dỡ và chuyển đổi công nghệ, 6 cơ sở đã dừng hoạt động và tháo dỡ lò.


Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thế Cử nhấn mạnh, việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh cần thực hiện một cách đồng bộ, khẩn trương. Do đó, các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi các mô hình sản xuất gạch đất sét nung sang công nghệ tuynel, hoàn thành trước ngày 31.12.2019. Các doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch hoạt động của mình, nếu tiếp tục sản xuất gạch đất sét nung cần thực hiện phá dỡ toàn bộ lò gạch có công nghệ lạc hậu, chuyển đổi sang mô hình sản xuất theo công nghệ tuynel; doanh nghiệp muốn chuyển đổi sang mô hình sản xuất khác cần hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục chuyển đổi. 


Các sở, ngành, địa phương đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện lộ trình chuyển đổi và chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung tại địa phương. 


Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng vật liệu xây không nung trong xây dựng các công trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư không tiếp nhận các dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh, tham mưu UBND tỉnh thực hiện chính sách ưu đãi đầu tư để khuyến khích các dự án đăng ký đầu tư sản xuất vật liệu xây không nung; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất gạch chuyển đổi mục đích hoạt động. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên đất sét để sản xuất gạch nung bảo đảm phù hợp với quy hoạch; kiểm tra về môi trường tại các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung; tham mưu UBND tỉnh cấp phép khai thác nguyên liệu cho các cơ sở sản xuất gạch theo nhu cầu. Các huyện, thành phố tổ chức ký cam kết với các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung theo công nghệ cũ, giám sát việc chuyển đổi mô hình sản xuất gạch đất sét nung sang công nghệ tuynel của các cơ sở.


Phạm Đăng Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)