Hưng Yên ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

21:45, 01/04/2019

* Sáng ngày 1.4, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thị trấn Khoái Châu tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tới dự có ông Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh dự lễ ra quân tại thị trấn Khoái Châu (Khoái Châu)
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh dự lễ ra quân tại thị trấn Khoái Châu (Khoái Châu)

Thực hiện cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thị trấn Khoái Châu có 14 địa bàn điều tra với 2604 hộ dân. Trong đó có 3 địa bàn điều tra đặc thù  với 307 hộ đặc thù. 


Sau lễ ra quân, 7 điều tra viên của thị trấn Khoái Châu đã xuống địa bàn triển khai công tác phỏng vấn các hộ gia đình và gửi báo cáo trực tiếp thông qua mạng thông tin.


Phát biểu tại Lễ ra quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh nhấn mạnh: Đây là cuộc tổng điều tra được tiến hành theo chu kỳ 10 năm 1 lần nhằm thu thập thông tin cơ bản, phục vụ xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. 


Để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở đạt kết quả cao, yêu cầu  thành viên Ban Chỉ đạo, các điều tra viên, tổ trưởng, giám sát viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn được phân công để thực hiện đúng, đủ các nhiệm vụ được giao; chủ động phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan để kịp thời chia sẻ những kinh nghiệm, cũng như giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời  tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của cuộc Tổng điều tra…


* Cùng với cả nước, sáng ngày 1.4, đồng loạt tất cả các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tổ chức ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 


Đây là cuộc Tổng điều tra có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổng kết, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược cho giai đoạn 2021-2030, xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 của đất nước. 


Các kết quả điều tra góp phần tạo cơ sở giám sát hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp quốc.  


Theo kết quả rà soát và cập nhật bảng kê hộ, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở lần này toàn tỉnh có 370 nghìn hộ với 2.253 địa bàn điều tra. 


Tại buổi ra quân, hơn 1400 điều tra viên và 163 tổ trưởng trong toàn tỉnh được phân công địa bàn cụ thể, bắt đầu đến từng hộ dân thu thập thông tin, dữ liệu. 


Các thông tin được thu thập bao gồm: Thông tin về dân số (thông tin cá nhân, họ tên, giới tính, dân tộc, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân…), thông tin về nhà ở (tình trạng nhà ở, quy mô diện tích, kết cấu nhà, loại vật liệu xây dựng, năm đưa vào sử dụng…).  


Công tác thu thập thông tin sẽ kết thúc chậm nhất vào ngày 25.4.2019.


Minh Huấn
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)