Thành phố Hưng Yên: Tỷ lệ nhãn ra hoa đạt trên 60%

20:49, 02/04/2019

Thành phố Hưng Yên hiện có 900 ha nhãn đang trong thời kỳ cho thu hoạch. Theo đánh giá của Phòng Kinh tế thành phố Hưng Yên, tỷ lệ nhãn ra hoa đạt trên 60%. Tại các vườn nhãn được chăm sóc đúng quy trình cùng với việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tỷ lệ nhãn ra hoa đạt 90%. 


Hiện nay, các nhà vườn đang tích cực thực hiện các biện pháp chăm sóc nhằm tăng tỷ lệ đậu quả của nhãn. UBND thành phố Hưng Yên chỉ đạo các phòng chức năng và UBND các xã, phường rà soát lại toàn bộ các diện tích nhãn được trồng theo tiêu chuẩn VietGap trong năm 2019 để tổng hợp, tiến hành hoàn thiện các thủ tục cấp mã số theo quy định. 


Mai Nhung
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)