Năm 2020, Hưng Yên phấn đấu hoàn thành tỉnh NTM

21:51, 07/01/2020

Ngày 3.1, UBND tỉnh có Công văn số 11/UBND-KT2 về việc tập trung hoàn thành xây dựng tỉnh nông thôn mới năm 2020.


Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân đã tập trung huy động mọi nguồn lực để tham gia thực hiện tốt phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. 


Kết thúc năm 2019, tỉnh Hưng Yên là một trong 8 tỉnh, thành phố của cả nước có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 4 đơn vị cấp huyện được Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. 


Để phấn đấu hoàn thành tỉnh nông thôn mới vào năm 2020 vượt mục tiêu, kế hoạch đã đề ra và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND tỉnh yêu cầu: UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo rà soát tổng thể các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương, ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện phấn đấu hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đồng thời tích cực chỉ đạo các xã khẩn trương triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao. 


Đối với các huyện: Phù Cừ, Kim Động, Yên Mỹ và Khoái Châu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới gửi về UBND tỉnh trước ngày 31 tháng 1 năm 2020; huyện Ân Thi và huyện Tiên Lữ tập trung hoàn thiện nội dung các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và lập hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới gửi về UBND tỉnh trước ngày 15 tháng 04 năm 2020. 


Đề nghị Thị ủy, Thành ủy và các Huyện ủy chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia tích cực quyết liệt hơn nữa để phấn đấu đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, tỉnh Hưng Yên hoàn thành xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực để cải tạo nâng cấp và hoàn thiện các tiêu chí về cơ sở hạ tầng còn thiếu, còn yếu; chỉ đạo đôn đốc xây dựng cụm dân cư thôn, xóm xanh - sạch - đẹp - văn minh; phát động toàn thể các hộ gia đình tại các cụm dân cư tiến hành định kỳ hàng tuần tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, dọn dẹp cây dại, cỏ dại, rác thải, phế liệu, phế thải dọc các trục đường thôn, xóm nhằm làm sạch vệ sinh môi trường nông thôn và tổ chức trồng cây xanh, cây hoa, tạo cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp…


Vi NgoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)