Khai thác tốt nguồn thu vào ngân sách nhà nước

18:26, 30/06/2020

Bên cạnh các chính sách tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển, công tác quản lý, khai thác tốt nguồn thu vào ngân sách nhà nước luôn được huyện Văn Lâm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Nhờ vậy, kết quả thu ngân sách nhà nước trong 5 năm 2016 – 2020 ước đạt gần 12 nghìn tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019 tăng 2,73 lần so với mức thu năm 2015.

 

Giờ sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xa máy Việt Nam
Giờ sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất phụ tùng ô tô xa máy Việt Nam


 Để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước hàng năm, ngay sau khi được tỉnh giao dự toán năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp cùng Chi cục thuế huyện Văn Lâm (nay là Chi cục thuế khu vực Văn Lâm – Mỹ Hào) và các đơn vị liên quan tập trung rà soát, đánh giá nguồn thu, lập sổ quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế, trong đó đặc biệt quan tâm tới đối tượng hộ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Vì đây là các đối tượng mang tới nguồn thu chiếm tỷ trọng khá nhưng dễ biến động và dễ mất nguồn thu nếu không quản lý, khai thác tốt. Trên cơ sở đánh giá nguồn thu, HĐND, UBND huyện tiếp tục giao chỉ tiêu thu ngân sách cụ thể cho từng xã, thị trấn.


Năm 2019, huyện Văn Lâm được giao chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên 1.684 tỷ đồng, trong đó thu ngân sách nhà nước do huyện quản lý trên 400 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước do Cục Thuế quản lý trên 1.284 tỷ đồng. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm, kết thúc năm 2019, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 3.376 tỷ đồng, đạt trên 200% so với kế hoạch. Các khoản thu ngân sách trên địa bàn do huyện quản lý đều đạt và vượt kế hoạch như: Tiền sử dụng đất đạt gần 196%; tiền thuê mặt đất, mặt nước đạt trên 100%; thuế thu nhập cá nhân đạt trên 246%; thuế ngoài quốc doanh đạt trên 133%; thu khác ngân sách đạt trên 246%...


6 tháng đầu năm 2020, do dịch Covid–19, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện đã bị ảnh hưởng. Nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bị đình trệ hoạt động  khiến công tác thu ngân sách nhà nước bị ảnh hưởng. Đến nay, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện đang dần được khôi phục nhưng theo rà soát, đánh giá cho thấy doanh thu của các ngành, lĩnh vực đều bị sụt giảm từ 5 – 10%, một số ngành, lĩnh vực nhạy cảm với dịch bệnh còn có mức giảm mạnh hơn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không những không được mở rộng mà còn bị thu hẹp, hoạt động xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp gặp khó khăn. Ngoài ra, Nhà nước có nhiều chính sách hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid–19 nên nhiều khoản thu vào ngân sách nhà nước được giảm, chậm nộp. Những điều này đã ảnh hưởng tới nguồn thu vào ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện thể hiện ở kết quả thu ngân sách nhà nước từ hoạt động sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm không đạt kế hoạch. Cụ thể, thu thuế ngoài quốc doanh mới đạt trên 43%, thu lệ phí trước bạ đạt gần 28%, thu phí và lệ phí đạt trên 17%... Từ đó, kết quả thu ngân sách nhà nước thực hiện được trong 6 tháng đầu năm của huyện chỉ đạt trên 781 tỷ đồng, giảm trên 24% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó thu ngân sách theo kế hoạch giao mới đạt trên 36%. 


Với nỗ lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020, huyện Văn Lâm thực hiện song song các nhiệm vụ vừa thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thời kỳ hậu Covid–19 vừa siết chặt quản lý hoạt động thu ngân sách nhằm tránh thất thu, hụt thu. Huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tích cực cải cách hành chính. 


Huyện Văn Lâm hiện có trên 3 nghìn cơ sở sản xuất công nghiệp, xây dựng và trên 7.300 cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, huyện Văn Lâm có nhiều điều kiện để khai thác nguồn thu vào ngân sách nhà nước nhưng cũng đặt ra những thách thức đòi hỏi công  tác quản lý, khai thác nguồn thu phải được đánh giá, quản lý chặt chẽ. Ảnh hưởng của dịch Covid–19 khiến nguồn thu trên địa bàn bị sụt giảm, thu ngân sách nhà nước của huyện không đạt mục tiêu, kế hoạch đòi hỏi cần có sự nỗ lực hơn nữa trong những tháng cuối năm, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dần phục hồi, dịch bệnh cơ bản đã được khống chế, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện đang dần được khôi phục. Để hoàn thành cao nhất mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2020, huyện tiếp tục tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để các doanh nghiệp có điều kiện phát triển từ đó đóng góp cho nguồn thu vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị chức năng tích cực, chủ động phối hợp trong rà soát, đánh giá nguồn thu để thu đúng, thu đủ.


Nguyễn Bật Khánh
Chủ tịch UBND huyện Văn Lâm

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)