Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam

18:07, 22/07/2020

Ngày 22.7, Ban Kinh tế Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến phiên toàn thể trong khuôn khổ Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020, triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.


Dự phiên toàn thể có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương, các chuyên gia, doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực năng lượng, với sự tham gia trực tuyến của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước và hơn 30 điểm cầu quốc tế.


Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng và các đại biểu tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu tại điểm cầu Hưng Yên

 

Ngày 11.2.2020, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu tổng quát là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, xây dựng thị trường năng lượng cạnh tranh, phù hợp với thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể: Năng lượng sơ cấp đến năm 2030 đạt 175 - 195 triệu TOE (tấn dầu quy đổi), đến năm 2045 đạt 320 - 350 triệu TOE; tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt 125 - 130 GW, sản lượng điện đạt 550 - 600 tỷ KWh; tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 15-20% vào năm 2030, đạt 25-30% vào năm 2045; xây dựng hệ thống lưới điện thông minh; lọc dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu trong nước; tỷ lệ tiết kiệm năng lượng đạt 7% vào năm 2030 và 14% vào năm 2045; giảm phát thải khí nhà kính 20% vào năm 2045.


Nghị quyết đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, bảo đảm tính hiệu quả, tin cậy và bền vững; phát triển nhanh và bền vững ngành điện đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; cơ cấu lại các ngành và khu vực tiêu thụ năng lượng; phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu vực; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực năng lượng; đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển thị trường năng lượng đồng bộ; phát triển khoa học - công nghệ, nhân lực ngành năng lượng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; thực thi chính sách bảo vệ môi trường; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển ngành năng lượng.


Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu trong và ngoài nước tham luận với các nội dung: Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị; kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu; sáng kiến và hỗ trợ của Bộ Năng lượng Mỹ; chuyển dịch năng lượng sạch gắn với phát triển bền vững. Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết một số dự án tiêu biểu về năng lượng và dành thời gian để các đại biểu trao đổi, đối thoại để đưa Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị vào cuộc sống.


Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 244-KH/TU ngày 29.6.2020 về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11.2.2020 của Bộ Chính trị và có kế hoạch dự thảo để thực hiện Nghị quyết. Đồng chí yêu cầu các ban, sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong toàn tỉnh có trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng, bảo đảm an toàn lưới điện, có trách nhiệm sử dụng năng lượng an toàn, bền vững, hiệu quả. Đồng thời nêu cao ý thức tiết kiệm năng lượng, thu hút đầu tư đối với công nghiệp sạch, khuyến khích sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch.


Vi Ngoan


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)