Tiên Lữ 

Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng

18:05, 07/07/2020

Ngày 7.7, HĐND huyện Tiên Lữ khóa XIX tiến hành kỳ họp thứ 9, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.


Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song 6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn cơ bản ổn định. Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt gần 317 tỷ đồng. Năng suất lúa đạt 68,5 tạ/ha, giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 283 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp - xây dựng, thương mại, dịch vụ phát triển ổn định, doanh thu đạt khá... Huyện đang hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền thẩm định, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục tiếp tục được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Trong 6 tháng cuối năm, huyện tập trung chỉ đạo sản xuất vụ lúa mùa; hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới, xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công các công trình, giải ngân vốn đầu tư công; thu hút đầu tư, hoàn thiện thủ tục xây dựng cụm công nghiệp; thực hiện nghiêm các kế hoạch của tỉnh, của huyện về quản lý đất đai và xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp; tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông; tiếp tục chăm lo sự nghiệp y tế, văn hóa, giáo dục, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2020…


Vi Ngoan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)