Các huyện Yên Mỹ, Tiên Lữ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

17:25, 15/10/2020

Ngày 14.10.2020, Thủ tướng Chính phủ có các Quyết định số 1585/QĐ/TTg và 1586/QĐ-TTg  công nhận huyện Yên Mỹ và huyện Tiên Lữ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 


Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Yên Mỹ và Tiên Lữ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.


Phạm Đăng - Vi Ngoan
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)