Chủ động các phương án bảo đảm cấp điện phục vụ sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh

18:38, 18/10/2020

Để bảo đảm cấp điện ổn định phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là bảo đảm cấp điện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Công ty Điện lực Hưng Yên đã lập phương án bảo đảm điện với mục tiêu cung cấp điện ổn định, liên tục tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các địa điểm phục vụ công tác hậu cần của đại hội, tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời chuẩn bị tốt các nguồn điện dự phòng; xử lý nhanh, kịp thời cấp điện trở lại trong trường hợp xảy ra sự cố làm gián đoạn cung cấp điện.

Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế chủ động các giải pháp cấp điện phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh


Đồng chí Lương Minh Thanh, Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên cho biết: Để thực hiện tốt các mục tiêu trên, công ty đã xây dựng một số biện pháp như: Vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh theo kết dây cơ bản. Không lập kế hoạch ngừng cấp điện để sửa chữa lưới điện khu vực trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết lưới điện để ngăn ngừa sự cố lưới điện. Tuân thủ nghiêm kỷ luật vận hành, an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ. Bố trí đủ nhân lực ứng trực, vật tư và thiết bị dự phòng; bảo đảm tốt hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện để kịp thời xử lý nhanh khi xảy ra sự cố lưới điện.


Cùng với các phương án, giải pháp triển khai thực hiện, Công ty Điện lực Hưng Yên đã triển khai các phương án cụ thể và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc công ty. Trong đó, Trung tâm Điều khiển xa: Duy trì vận hành lưới điện theo kết dây cơ bản; bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ đại hội. Duy trì kết dây lưới điện 22kV khu vực thành phố Hưng Yên. Trong trường hợp xảy ra sự cố nguồn điện lưới, Trung tâm điều khiển xa và Điện lực thành phố Hưng Yên phối hợp với Trung tâm Hội nghị tỉnh, các cơ quan và đơn vị liên quan nhanh chóng cấp điện trở lại từ máy phát điện đồng thời phối hợp xử lý nhanh sự cố. Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các đơn vị để bảo đảm điện. Các điện lực trực thuộc không lập kế hoạch ngừng cấp điện sửa chữa lưới điện trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra đại hội. Kiểm tra và xử lý khiếm khuyết lưới điện xong trước ngày 20.10.2020 để ngăn ngừa sự cố mất điện đột xuất. Bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục tại các địa điểm phục vụ đại hội. Bố trí trực vận hành lưới điện tại điện lực; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý nhanh khi xảy ra sự cố lưới điện. Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế Hưng Yên: Tăng cường kiểm tra vận hành bảo đảm trạm biến áp 110kV và các thiết bị tại Trạm biến áp 110kV Hưng Yên, Trạm biến áp 110kV Phố Cao vận hành ổn định, cấp điện an toàn, liên tục đối với các phụ tải trên địa bàn tỉnh trong các ngày diễn ra đại hội. Đặc biệt lưu ý bảo đảm điện tại Trạm biến áp 110kV Hưng Yên và các đường dây 479, 472, 474 E28.7 trực tiếp cấp điện phục vụ đại hội. Bố trí trực vận hành 24/24h tại Trạm biến áp 110kV Hưng Yên, trực giám sát vận hành tại Trạm biến áp 110kV Phố Cao trong các ngày diễn ra đại hội.


Đồng chí Phạm Minh Đảng, Giám đốc Điện lực thành phố Hưng Yên cho biết: Để phục vụ tốt nguồn điện phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh diễn ra trên địa bàn thành phố Hưng Yên, cán bộ, công nhân của đơn vị đã tập trung cao độ công tác đầu tư, sửa chữa, đến nay đã sẵn sàng mọi phương án bảo đảm cấp điện ổn định, liên tục. Điện lực đã xây dựng các phương án, giải pháp thực hiện như: Sử dụng camera ảnh nhiệt, thiết bị đo phóng điện cục bộ kiểm tra lưới điện, xử lý khiếm khuyết các đường dây, thiết bị, trạm biến áp, lưới điện hạ áp… thuộc các lộ 472, 474, 479 sau trạm 110kV Hưng Yên để ngăn ngừa sự cố lưới điện. Đặc biệt đã hoàn thành kiểm tra vận hành các trạm biến áp cấp điện phục vụ đại hội. Phối hợp với Trung tâm Hội nghị tỉnh kiểm tra và chạy thử máy phát điện 750 kVA của Trung tâm Hội nghị tỉnh bảo đảm máy phát điện đủ nhiên liệu và chạy cấp điện trực tiếp cho Trung tâm Hội nghị tỉnh trong thời gian diễn ra đại hội. Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ sở liên quan kiểm tra, chạy thử máy phát điện bảo đảm các máy phát điện dự phòng 150 kVA tại Trụ sở Tỉnh ủy, 400 kVA tại Trụ sở UBND tỉnh và máy phát điện của các đơn vị phục vụ đại hội có đủ nhiên liệu và sẵn sàng cấp điện phục vụ công tác hậu cần của đại hội trong trường hợp mất điện lưới. Điện lực thành phố Hưng Yên đã phối hợp với Trung tâm Điều khiển xa, Điện lực Kim Động lập chi tiết phương án huy động các máy phát điện 250 kVA, 100 kVA của Công ty Điện lực Hưng Yên để sẵn sàng đấu nối, cấp điện trở lại tại các địa điểm bảo đảm điện trong trường hợp mất nguồn điện lưới. Bố trí các nhân viên trực cấp điện tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trụ sở Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thời gian diễn ra đại hội. Bố trí tối thiểu 6 người trực vận hành lưới điện tại điện lực; chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý nhanh khi xảy ra sự cố lưới điện.


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)