Hưng Yên dự hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động uỷ thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2015 - 2020.

18:12, 01/10/2020

Ngày 1.10, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giai đoạn 2015 - 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động ủy thác trong thời gian tới. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Đặng Ngọc Quỳnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên


Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4.10.2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thực hiện phương thức ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội là Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội đã ký kết văn bản thỏa thuận số 3948/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTNCSHCM ngày 3.12.2014 về việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác . Giai đoạn 2015 - 2020, việc tổ chức thực hiện các nội dung ủy thác được NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai ở cả 4 cấp, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Tính đến ngày 31.8.2020, tổng dư nợ chương trình tín dụng thực hiện theo phương thức uỷ thác là 220.545 tỷ đồng (chiếm 99,56% tổng dư nợ của NHCSXH), tăng 90.491 tỷ đồng so với năm 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 11,8%. Trong quá trình triển khai hoạt động ủy thác, NHCSXH và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên củng cố, sắp xếp lại mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn, tạo thuận lợi cho quá trình hoạt động giải ngân, quản lý nguồn vốn. Đến ngày 31.8.2020, toàn quốc có 173.712 tổ tiết kiệm và vay vốn. NHCSXH đã phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội duy trì và tổ chức tốt việc giao dịch tại 10.428 điểm giao dịch xã. 


Phát huy kết quả đạt được của giai đoạn 2015 - 2020, trong thời gian tới, NHCSXH tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Theo đó, phấn đấu dư nợ ủy thác tăng trưởng ổn định, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ tín dụng chính sách xã hội; chất lượng hoạt động ủy thác tiếp tục được nâng cao; góp phần vào sự phát triển ổn định, bền vững của tín dụng chính sách xã hội và góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.


Phát biểu tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh biểu dương NHCSXH Chi nhánh tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh thời gian qua đã phối hợp thực hiện tốt hoạt động ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, NHCSXH Chi nhánh tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi thuận lợi, qua đó góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)