Huyện Khoái Châu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

17:02, 09/10/2020

Ngày 8.10, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1547/QĐ-TTg, công nhận huyện Khoái Châu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. 


Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Khoái Châu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.


Vi NgoanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)