Năng suất lúa mùa bình quân ước đạt 58 tạ/ha 

18:18, 13/10/2020

Vụ mùa năm nay, toàn tỉnh gieo cấy hơn 29 nghìn ha lúa. Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT, sản xuất lúa mùa năm nay trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, các địa phương cơ bản hoàn thành gieo cấy trước ngày 15.7 (trong khung thời vụ). Sau gieo cấy, lúa sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu bệnh gây hại hơn so với vụ mùa năm 2019, riêng sâu cuốn lá lứa 5 và lứa 6 diện tích nhiễm cao hơn cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên,  từ ngày 25.8  - 10.9,  có 7 ngày nhiệt độ cao nhất trong ngày trên 360C, 4 ngày có gió tây, 10 ngày độ ẩm không khí thấp (dưới 60%) nên một số diện tích hạt phấn chết, tỷ lệ phấn thấp hoặc không có phấn, khả năng thụ phấn thấp, tỷ lệ lép cao. Đến ngày 11.10, nông dân trong tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong lúa mùa, năng suất lúa bình quân ước đạt 58 tạ/ha.


Đức Toản   
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)