Phấn đấu đến năm 2025 có 30 sản phẩm OCOP đạt 5 sao 

18:47, 05/10/2020

Ngày 30.9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình OCOP tỉnh giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có 30 sản phẩm đạt 5 sao,  21 sản phẩm đạt 4 sao OCOP. Các sản phẩm thuộc các nhóm sản phẩm: Trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, sơ chế, chế biến, lưu niệm, thủ công mỹ nghệ, nội thất. Bên cạnh đó, tỉnh phấn đấu tiêu chuẩn hóa, nâng cấp 8 mô hình du lịch cộng đồng, phấn đấu đến năm 2025 đạt từ 4 đến 5 sao. 


Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, mở rộng quy mô sản xuất, định hướng phát triển sản phẩm theo quy trình, đạt các tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế…


Phạm Đăng

 


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)