Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Vải trứng Hưng Yên 

17:23, 07/10/2020

Ngày 7.10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận Vải trứng Hưng Yên dùng cho sản phẩm vải trứng của tỉnh Hưng Yên”. Dự án do Công ty TNHH phát triển tài sản trí tuệ Việt chủ trì thực hiện từ tháng 9.2019.


Các kết quả sản phẩm đầu ra của dự án bảo đảm về số lượng, chất lượng. Dự án đã xác lập thành công quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu chứng nhận “Vải trứng Hưng Yên”, được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 349441 ngày 5.5.2020. Hệ thống quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Vải trứng Hưng Yên” đã được đưa vào vận hành thử nghiệm. Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Vải trứng Hưng Yên” cho một số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được sử dụng khai thác nhãn hiệu chứng nhận mang thương hiệu “Vải trứng Hưng Yên”.


Tại hội nghị, hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của dự án, bỏ phiếu kín đánh giá dự án đạt tiêu chuẩn nghiệm thu kết quả thực hiện.


 Minh HuấnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)