Xây dựng huyện Văn Giang sớm trở thành đô thị loại III

08:15, 18/08/2021

Theo Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 8.2.2018 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị huyện Văn Giang giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 xác định phát triển huyện Văn Giang trở thành trọng điểm kinh tế của tỉnh, phát triển theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực (thương mại, dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp), đầu mối giao thông của vùng Thủ đô Hà Nội; tập trung phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học kỹ thuật và nhà ở sinh thái. Về vấn đề này, phóng viên Báo Hưng Yên có cuộc phỏng vấn đồng chí Chu Quốc Hiệu, Chủ tịch UBND huyện Văn Giang. 
 

Đô thị huyện Văn Giang được đầu tư xây dựng theo hướng đồng bộ, hiện đại


Phóng viên: Đề nghị đồng chí cho biết công tác phát triển đô thị trên địa bàn huyện Văn Giang thời gian qua, kết quả đạt được và những khó khăn, thách thức trong thực hiện?


Đồng chí Chu Quốc Hiệu: Chương trình phát triển đô thị huyện Văn Giang giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Chương trình) có ý nghĩa quan trọng để huyện Văn Giang phát huy tiềm năng, thế mạnh giáp Thủ đô Hà Nội. Chương trình được phê duyệt với những nội dung quan trọng bao gồm: Quan điểm, mục tiêu tổng quát, mục tiêu chủ yếu, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực, phương hướng tổ chức không gian... Đặc biệt, một số giải pháp thực hiện chủ yếu như giải pháp huy động các nguồn vốn đầu tư, cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước... Ngay sau khi UBND tỉnh phê duyệt Chương trình, huyện đã xây dựng, ban hành các nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, trên cơ sở đó triển khai những việc tiếp theo nhằm thực hiện tốt chương trình phát triển đô thị như: Nghị quyết số 08 ngày 29.9.2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV về chương trình phát triển đô thị huyện Văn Giang giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 02 ngày 26.3.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV về chương trình phát triển đô thị và nhà ở huyện Văn Giang… Phòng chuyên môn và các xã, thị trấn tập trung xây dựng đề án, dự án, kế hoạch và các giải pháp phát triển đô thị, nhà ở. Các tổ chức chính trị - xã hội của huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền để đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm được, thực hiện các chủ trương phát triển đô thị trên địa bàn huyện.


Được sự quan tâm, đầu tư của Trung ương và của tỉnh, hạ tầng đô thị huyện Văn Giang thời gian qua được chú trọng nâng cấp, mở rộng. Diện mạo đô thị có sự thay đổi rõ rệt, từng bước trở thành khu vực trọng điểm kinh tế của tỉnh với sự phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, có hệ thống hạ tầng dịch vụ hiện đại và đồng bộ gắn với vùng Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hưng Yên; đã dần hình thành là một trong những trung tâm văn hóa, cảnh quan, du lịch, thương mại – dịch vụ của tỉnh. Từ năm 2015 đến năm 2020, trên địa bàn huyện đã triển khai 51 dự án phát triển hạ tầng đô thị theo quy hoạch; nhiều tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã được nâng cấp, cải tạo; xã Mễ Sở được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Hiện nay, trên địa bàn huyện đang triển khai 8 dự án đầu tư phát triển đô thị với tổng diện tích quy hoạch khoảng 2,2 nghìn ha, quy mô dân số theo quy hoạch khoảng 260 nghìn người. Điển hình như: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thương mại - du lịch Văn Giang có diện tích 499,7ha; Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City có diện tích 465 ha; Khu đô thị Đại An có diện tích gần 200ha… Ngoài ra, còn một số dự án phát triển đô thị và dịch vụ nhỏ lẻ khác nằm rải rác trên địa bàn huyện, với tổng diện tích khoảng 150ha, quy mô dân số khoảng 15 nghìn người. Cùng với đó, huyện tập trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống giao thông tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các khu vực, tỷ lệ nước thải xử lý đạt quy chuẩn, đất cây xanh, quy hoạch kiến trúc cảnh quan đô thị… Đến năm 2020, tổng nguồn vốn huy động đầu tư trên địa bàn đạt 1,7 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện đã có những giải pháp đồng bộ đầu tư hoàn thiện quy hoạch các khu vực phát triển đô thị theo chủ trương của tỉnh, làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng. Huyện cũng khảo sát, tổng hợp toàn bộ hệ thống xử lý nước sinh hoạt trên địa bàn; đầu tư hơn 70 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống chiếu sáng các tuyến đường trục chính…


Tuy nhiên, công tác phát triển đô thị trên địa bàn huyện còn một số khó khăn, chưa bảo đảm tính liên kết; chưa phát huy hết lợi thế của một huyện liền kề với thủ đô Hà Nội. Nguyên nhân chủ yếu là chưa có đầy đủ quy hoạch và chiến lược tổng thể phát triển đô thị theo hướng hiện đại nhằm định hướng kêu gọi và thu hút các nhà đầu tư. Cùng với đó, mặc dù hoạt động sản xuất trên địa bàn huyện chiếm trên 70% là phi nông nghiệp nhưng lực lượng lao động ở nông thôn còn nhiều, giải bài toán việc làm là vấn đề cần được quan tâm, giải quyết để phát triển đô thị ở Văn Giang toàn diện, hiện đại.


Để từng bước tháo gỡ khó khăn trên, thời gian qua, huyện đã tập trung thực hiện và phối hợp thực hiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, đô thị, khu công nghiệp. Với mục tiêu tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động, huyện đã ban hành và triển khai các chương trình hành động về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ; chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại theo giai đoạn và từng năm. Huyện xây dựng thiết chế văn hóa, tổ chức đào tạo nghề… nâng cao đời sống tinh thần, thu nhập cho người dân.


Phóng viên: Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III và trở thành đô thị loại II trước năm 2037, thời gian tới, huyện tập trung vào những giải pháp nào, thưa đồng chí?


Đồng chí Chu Quốc Hiệu: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Giang khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nêu rõ: Mục tiêu đến năm 2025, huyện Văn Giang trở thành đô thị loại III. Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đề ra lộ trình phát triển đô thị ở từng giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 2021 – 2025, huyện tiếp tục thực hiện lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương đến ngân sách địa phương và tích cực huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để ưu tiên đầu tư, sớm hoàn thành một số công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy xúc tiến, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, tập trung phát triển hệ thống hạ tầng chung và các khu chức năng có tính động lực của đô thị như các tuyến giao thông chính, khu vực trung tâm hành chính huyện và vùng phụ cận; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển đô thị đang triển khai trên địa bàn huyện, khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên tạo nền tảng sinh thái cho đô thị; tập trung xây dựng thị trấn Văn Giang; hoàn thành việc công nhận khu vực phát triển đô thị đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV… Giai đoạn 2026 – 2030, huyện tập trung phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt, gắn với phát triển huyện Văn Giang thành đô thị loại II. Hoàn thiện các trục cảnh quan đô thị theo hướng Đông – Tây; đưa vào vận hành và khai thác các dự án đô thị, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao ở khu vực vùng bãi ven sông Hồng nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch và việc làm... hình thành mạng lưới đô thị hợp lý. Bên cạnh đó, huyện xây dựng các quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị làm tiền đề để tiến hành triển khai, đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý quy hoạch; quan tâm lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, tranh thủ kinh nghiệm của một số địa phương và tham vấn ý kiến chuyên gia trong công tác phát triển đô thị. Quan tâm bố trí ngân sách lập quy hoạch, phân khu quy hoạch chi tiết các khu đô thị với tầm nhìn, tư duy khoa học; khuyến khích xã hội hóa, kêu gọi các nhà đầu tư khu đô thị lập quy hoạch chi tiết theo lộ trình phát triển đô thị gắn với đề cao trách nhiệm quản lý nhà nước; bảo đảm sự phù hợp, tính kết nối giữa quy hoạch phát triển đô thị với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất… tạo sự liên thông, kết nối của hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị.


Cùng với đó, huyện tập trung xây dựng đồng bộ quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị để quản lý hoạt động xây dựng, chỉnh trang, phát triển đô thị; định hướng phát triển đô thị toàn diện, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng. Quy định trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong việc lập, triển khai xây dựng theo Chương trình phát triển đô thị, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại III. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra và xử lý các vi phạm về quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. Chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực quản lý, phát triển đô thị đối với cán bộ lãnh đạo cấp ủy và chính quyền các cấp. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trọng tâm là rút ngắn quy trình xử lý, giảm số lượng và đơn giản hóa nội dung hồ sơ… Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội nói chung và mục tiêu phát triển đô thị trên địa bàn huyện nói riêng.


Phóng viên: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

 

Hoa Phương thực hiệnNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)