Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ quý IV.2021

20:26, 22/10/2021

Ngày 22.10, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV.2021. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 
Trong quý III.2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tín dụng CSXH đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng nguồn vốn tín dụng đến hết quý III.2021 đạt trên 3.078 tỷ đồng, tăng trên 172 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 6,0%) so với ngày 31.12.2020. Tổng dư nợ đến hết quý III. 2021 đạt trên 3.062 tỷ đồng, tăng trên 165 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 5,7%) so với ngày 31.12.2020, thực hiện đạt 98,7% kế hoạch tăng trưởng năm 2021. Doanh số cho vay trong 9 tháng qua đạt trên 687 tỷ đồng, trong đó tập trung chủ yếu vào các chương trình: Cho vay hộ mới thoát nghèo, cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay hỗ trợ tạo việc làm, cho vay nhà ở xã hội... Hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.


Trong quý IV.2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh xác định tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu là: Tiếp tục thực hiện tốt Kết luận số 06/KL-TW ngày 10.6.2021 của Ban Bí thư (Kết luận số 06) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; công văn số 398 – CV/TU ngày 12.7.2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 06; công văn số 1568/UBND-TH ngày 21.7.2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kết luận số 06. Thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao năm 2021. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm an toàn nguồn vốn tín dụng CSXH…


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí  Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH  tỉnh yêu cầu: Các thành viên trong Ban đại diện Hội đồng quản trị phát huy kết quả đạt được trong 9 tháng qua, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm an toàn nguồn vốn, cho vay vốn đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, xử lý kịp thời những tồn tại, vướng mắc tại cơ sở. Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh kết hợp với các ngành, đơn vị chức năng chủ động đề xuất các đề án, cơ chế cụ thể lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội với tín dụng CSXH phù hợp với từng giai đoạn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông tại địa phương dưới nhiều hình thức, giúp người dân nắm bắt kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng CSXH, giúp khách hàng thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ khi vay vốn.


Minh Nghĩa
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)