Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV. 2021

17:01, 29/10/2021

Ngày 29.10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động tín dụng ngân hàng 9 tháng qua và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV. 2021. Đến dự có đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Trong 9 tháng qua, NHNN Chi nhánh tỉnh đã triển khai kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động ngân hàng, đồng thời thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động nắm bắt, cập nhật kịp thời các thông tin chính thống về diễn biến dịch bệnh để triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó với dịch Covid-19, bảo đảm hệ thống hoạt động liên tục, thông suốt. Tổng nguồn vốn của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 9.2021 đạt trên 104,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8.805 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 9,2%) so với ngày 31.12.2020. Đồng thời các TCTD triển khai các biện pháp tăng trưởng tín dụng hợp lý, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế của các TCTD đến hết tháng 9.2021 đạt trên 73,7 nghìn tỷ đồng, tăng 5.513 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 8%) so với ngày 31.12.2020. Nợ xấu tín dụng chiếm tỷ lệ 1% trong tổng dư nợ. NHNN Chi nhánh tỉnh cùng các TCTD trên địa bàn làm tốt công tác cung ứng tiền vào lưu thông, bảo đảm đưa tiền ra lưu thông đủ tiêu chuẩn và cơ cấu các loại mệnh giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, thanh toán của khách hàng.


Phát huy kết quả đạt được, trong quý IV.2021, ngành ngân hàng tỉnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm là:  Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai phương án phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh, bảo đảm hoạt động liên tục, an toàn hệ thống. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển tín dụng như: Cải tiến quy trình nội bộ, giảm bớt hồ sơ thủ tục vay vốn, đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng, mở rộng cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên với mức lãi suất ưu đãi để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của NHNN Việt Nam về an toàn kho quỹ, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ để nâng cao chất lượng tín dụng, an toàn kho quỹ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cho vay để phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tín dụng ngân hàng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 01/2020/TT-NHNN (Thông tư số 01) ngày 13.3.2020 của NHNN quy định về việc TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19; Thông tư số 03/2021/TT-NHNN và Thông tư số 14/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. 


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu thời gian tới, ngành Ngân hàng tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm là: Thực hiện nghiêm túc, kịp thời các quy định về phòng, chống dịch Covid -19. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cần chú ý không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách, làm ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng; kịp thời báo cáo NHNN Việt Nam, UBND tỉnh các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc của cán bộ, nhân viên ngân hàng. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng. Nâng cao vai trò kiểm tra, kiểm soát nội bộ để kịp thời phát hiện và khắc phục tồn tại trong hoạt động. Các TCTD cần tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ, chương trình, kế hoạch của địa phương, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 


Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)