Xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân 

08:12, 13/10/2021

Ngày 20.9.2004, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, theo đó, hằng năm lấy ngày 13.10 là “Ngày Doanh nhân Việt Nam”. 17 năm qua, đội ngũ doanh nhân tỉnh ngày càng lớn mạnh, có vai trò xung kích trong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các chương trình giảm nghèo, hoạt động từ thiện, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh ngày càng giàu mạnh, văn minh.
 

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh

 

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành một số chủ trương, chính sách, giải pháp khuyến khích đầu tư, tập trung chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư vào địa bàn, đồng thời nâng cao vai trò của doanh nhân. Do đó, số lượng, quy mô doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tăng, trong đó có một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và nước ngoài đến đầu tư tại tỉnh. Đến hết tháng 9 năm nay, toàn tỉnh có 13.189 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký đạt 142.725 tỷ đồng.


Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân trên địa bàn tỉnh không ngừng lớn mạnh, năng động, sáng tạo trong điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, từng bước tạo dựng uy tín, thương hiệu sản phẩm trên thị trường trong nước và ngoài nước; khai thác ngày càng có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của địa phương, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đặc biệt, trong 2 năm 2020, 2021, dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân đã đoàn kết chung sức, đồng lòng, nỗ lực vừa tập trung phòng, chống dịch hiệu quả, vừa duy trì, sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và chăm lo cho người lao động. Nhờ đó, kinh tế của tỉnh liên tục đạt tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tích cực. Trong 9 tháng năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 5,71% so với cùng kỳ năm 2020 (cả nước tăng 1,42%), thu ngân sách đạt 13.485 tỷ đồng.


Là tổ chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Hưng Yên, hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có 10 hội doanh nghiệp huyện, thị xã, thành phố; 12 hội làng nghề, ngành nghề, giới tính với tổng số 1422 hội viên. Những năm qua, các hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh luôn gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hiệp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, cộng đồng doanh nghiệp phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phối hợp cùng với các sở, ngành, địa phương đề xuất với tỉnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tổ chức cho doanh nghiệp tham gia các hội thảo, hội chợ; tạo lập liên kết chuỗi giữa sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản, tham dự các diễn đàn hợp tác liên kết và phát triển, tìm kiếm cơ hội đầu tư, quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng của tỉnh, mời gọi đầu tư và các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, tìm kiếm đối tác tại các tỉnh, thành phố trong khu vực…


Sự phát triển và lớn mạnh của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã góp phần quan trọng vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội và ngày càng khẳng định vị thế, vai trò nòng cốt, tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh. Nhiều doanh nhân đã thể hiện rõ phẩm chất, bản lĩnh của doanh nhân Việt Nam hiện đại, khắc phục khó khăn, sáng tạo, chủ động hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh để ổn định, phát triển, đồng thời luôn có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong việc tích cực đồng hành cùng tỉnh và địa phương thực hiện giảm nghèo, chăm sóc gia đình người có công, xây nhà tình nghĩa, ủng hộ các chương trình phòng chống, khắc phục thiên tai, dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới, các quỹ nhân đạo từ thiện. 


Để phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội; tôn vinh sự cống hiến, nâng cao trách nhiệm của doanh nhân đối với cộng đồng xã hội. Tạo môi trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính đối với doanh nhân, doanh nghiệp, nêu cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nhân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chú trọng đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nhân trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách. Hỗ trợ đội ngũ doanh nhân mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khuyến khích phát triển doanh nhân khu vực nông thôn…


Đức Toản


 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)