Chuyển đổi số - chìa khoá cho sự phát triển

19:52, 25/11/2021

Đại hội XIII của Đảng khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, đặt ra mục tiêu Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, chỉ ra con đường đi đến đích bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, bằng chuyển đổi số, công nghệ số và kinh tế số. Trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã chỉ rõ là phấn đấu đến năm 2030 hoàn thành xây dựng chính phủ số, kinh tế số đạt khoảng 30% GDP, đứng trong nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới, xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN về chính phủ điện tử và kinh tế số. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XIX định hướng phát triển giai đoạn 2020 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045 là cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phấn đấu đến năm 2030 kinh tế số chiếm khoảng 30% GRDP.


Để đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số vào cuộc sống, cần được quan tâm triển khai thực hiện trên cả 3 “trụ cột”: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Chuyển đổi số là một quá trình, vừa mang tính cấp thiết, vừa mang tính lâu dài, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp cần nhận thức rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của chuyển đổi số, cũng như ý thức rõ trách nhiệm của mình tham gia vào tiến trình chuyển đổi số. 


Bài 1: Chuyển đổi số: Đòi hỏi từ thực tiễn


Chuyển đổi số là gì? Theo khái niệm phổ biến nhất hiện nay, chuyển đổi số là quá trình chuyển đổi từ cách sống, cách làm việc truyền thống sang cách sống và làm việc mới dựa trên các nền tảng, công nghệ số (Điện toán đám mây-Cloud, trí tuệ nhân tạo-AI, dữ liệu lớn-Bigdata…), ứng dụng số (các hệ thống thông tin, phần mềm…), nguồn dữ liệu số và sự kết nối của chúng trên không gian số, từ đó tạo ra phương thức mới, những cơ hội và giá trị mới cho hoạt động quản lý, điều hành, phục vụ người dân của chính quyền; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trong đời sống, văn hóa của người dân.

 

Ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố Hưng Yên

 

Ở cấp độ quốc gia, chuyển đổi số là chuyển đổi chính phủ số, kinh tế số và xã hội số quốc gia. Ở cấp độ địa phương, chuyển đổi số là chuyển đổi sang chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn của địa phương đó. Địa phương chuyển đổi số thành công sẽ đóng góp vào thành công chung của chuyển đổi số quốc gia. Do vậy, chuyển đổi số là nhiệm vụ cần sự vào cuộc quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, triển khai xuyên suốt, đồng bộ từ cấp Trung ương đến địa phương.


Thời gian qua, mỗi người dân có lẽ ít nhiều đều đã có những cảm nhận về những thay đổi mà quá trình chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số đã tạo ra trong nhiều mặt của đời sống xã hội. Vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đã thể hiện qua nhiều lợi ích mà người dân được thụ hưởng, trong đó có việc tiếp cận một cách nhanh nhất, bình đẳng nhất với tất cả các dịch vụ của xã hội, tạo dựng một cuộc sống, môi trường sống hiện đại, văn minh và thông minh. Có một minh chứng điển hình và gần gũi với người dân Hưng Yên như: Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương trong tỉnh đã ảnh hưởng lớn tới việc tiêu thụ nhãn Hưng Yên qua các kênh tiêu thụ truyền thống. Đây là khó khăn, song cũng là động lực thúc đẩy nông dân trong tỉnh chuyển đổi, mở rộng tiêu thụ nhãn trên môi trường số thông qua kênh tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử. Để giúp nông dân tiêu thụ nhãn trên môi trường số, từ tháng 6.2021, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Tổng Công ty cổ phần bưu chính Viettel (Viettel Post) đã xuống trực tiếp các nhà vườn, hợp tác xã để hướng dẫn người dân từ cách mở gian hàng, tối ưu hóa gian hàng, chụp ảnh sản phẩm, đăng bán sản phẩm, theo dõi đơn hàng đến cách đóng gói, bảo quản, vận chuyển nhãn đi các tỉnh, thành phố. Theo đó, đã có hơn 400 nhà cung cấp là những hộ gia đình, hợp tác xã trồng nhãn của tỉnh tham gia bán hàng trên các sàn thương mại điện tử  Người tiêu dùng trên toàn quốc nhận được đơn hàng nhãn Hưng Yên trong thời gian không quá 48 giờ từ thời điểm đặt hàng. Ông Đỗ Văn Tuấn, một hộ trồng nhãn ở xã Hồng Nam ( thành phố Hưng Yên) chia sẻ: “Năm nay, do tình hình dịch Covid-19 nên việc tiêu thụ nhãn trực tiếp qua thương lái gặp khó khăn. Chúng tôi đang rất lo lắng thì nhận được hỗ trợ tiêu thụ thông qua sàn thương mại điện tử. Đây là kênh tiêu thụ hoàn toàn mới, bước đầu chúng tôi còn nhiều lúng túng nhưng đã được các nhân viên của các sàn thương mại điện tử hướng dẫn tận tình. Chúng tôi đã tự tin đưa quả nhãn lồng lên sàn giao dịch điện tử và kết quả tiêu thụ khá thành công. Hy vọng rằng những năm sau, chúng tôi tiếp tục được hỗ trợ tiêu thụ nông sản trên “chợ” hiện đại và tiện dụng này”.


Tại Hưng Yên, việc chuyển đổi số đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Về xây dựng Chính quyền điện tử: Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực quán triệt, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; trung tâm dữ liệu tập trung của tỉnh được quan tâm đầu tư xây dựng; hệ thống thư điện tử, quản lý văn bản đi đến, cổng, trang thông tin điện tử, cổng dịch vụ công và một cửa điện tử, giao ban điện tử, mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng, Nhà nước được triển khai kết nối liên thông từ xã đến tỉnh và với Trung ương cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được đầu tư, đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, giúp giảm thời gian xử lý công việc và tiết kiệm chi phí. Đến nay, trên cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa của tỉnh đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với trên 50% số thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính, tạo tiền đề cho việc xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. 


Về phát triển kinh tế số: Kinh tế số bước đầu đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công nghệ số được ứng dụng chủ yếu trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp, y tế, giáo dục và dịch vụ. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều hình thức kinh doanh, dịch vụ mới dựa trên nền tảng công nghệ số và internet, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Toàn tỉnh hiện có trên 350 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin; doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh số đạt khoảng 400 tỷ đồng, tương đương 3% thu ngân sách tỉnh.


Về xã hội số: Mạng lưới cáp quang được lắp đặt đến 100% các thôn, tổ dân phố, trong đó trên 50% số hộ gia đình sử dụng dịch vụ truy cập Internet băng rộng, tốc độ cao. Toàn tỉnh có 983 trạm thu, phát sóng thông tin di động, truy cập Internet đến 100% các thôn, tổ dân phố, trong đó trên 51% thuê bao có sử dụng dịch vụ truy cập internet 3G và 4G; có trên 1,25 triệu thuê bao điện thoại và gần 170 nghìn thuê bao internet, 70% người dân Hưng Yên sử dụng điện thoại thông minh.


Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chương trình chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 chỉ rõ việc chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn cơ bản như: Hạ tầng kỹ thuật chưa được quan tâm đầu tư đồng bộ; quy mô kinh tế số còn nhỏ; nhiều doanh nghiệp chưa chủ động tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại vào quản lý và sản xuất; số doanh nghiệp công nghệ thông tin hỗ trợ chuyển đổi số chưa nhiều. Công tác bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và đấu tranh với vi phạm pháp luật trên không gian mạng còn gặp nhiều khó khăn. Cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin hạn chế. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên nền tảng số còn ít, rời lẻ. Chưa có giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý và thu thuế đối với hoạt động kinh doanh qua mạng. Việc tiếp cận thông tin, các dịch vụ y tế, giáo dục thông minh ở khu vực nông thôn còn có khoảng cách lớn so với khu vực đô thị. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người dân về chuyển đổi số còn chưa đầy đủ. Nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Công tác quản lý nhà nước về chuyển đổi số chưa theo kịp với thực tiễn. Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện chuyển đổi số chưa thật sự chặt chẽ; chưa có cơ chế, chính sách cho đầu tư, phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên nền tảng công nghệ số. Theo kết quả đánh giá, xếp loại về chuyển đổi số của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020, Hưng Yên xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố.


Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tầm nhìn 10 năm sẽ thay đổi toàn diện đất nước, đặt ra các mục tiêu: “Việt Nam sẽ thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử, Kinh tế số đóng góp 30% GDP; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%; mọi người dân có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm các dịch vụ thiết yếu thông minh, không ai bị bỏ lại phía sau”. Nghị quyết Hội nghị lần thứ Chín, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh XIX đề ra mục tiêu: “Chuyển đổi số toàn diện là nền tảng, động lực quan trọng xây dựng xã hội thông minh và nền kinh tế hiện đại; thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của tỉnh. Hệ thống quản lý nhà nước và xã hội được vận hành dựa trên nền tảng số và hiệu lực, hiệu quả cao. Đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên thuộc nhóm 20 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dẫn đầu về chuyển đổi số”.


Đồng thời, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã thôi thúc một số lĩnh vực có sự thay đổi, ứng dụng các nền tảng công nghệ thông tin, từng bước tiếp cận với công nghệ số, hiện đại hóa các hoạt động và bước đầu phát huy hiệu quả trong đời sống kinh tế - xã hội. Chuyển đổi số thực sự là đòi hỏi từ thực tiễn.Nhóm phóng viên Kinh tế

 

 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)