Hưng Yên: Kiểm tra các  cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021

19:38, 25/11/2021

Trong hai ngày, 24 và 25.11, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình OCOP tỉnh đã tiến hành kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP năm 2021.


Qua kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh cho thấy, các sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP là những sản phẩm đặc thù của địa phương. Trong quá trình kiểm tra, thành viên trong đoàn đã  trao đổi, đề nghị một số cơ sở sản xuất, kinh doanh cần đa dạng mẫu mã, bao bì sản phẩm; bổ sung thông tin trên nhãn mác, bao bì sản phẩm… Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở sản xuất, kinh doanh sớm khắc phục những hạn chế, tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng sản xuất, liên kết sản xuất để tạo ra những sản phẩm chất lượng hơn. 


Năm 2021, tỉnh có 27 chủ thể là hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đăng ký 70 sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP.


Minh Hồng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)