Nâng tầm thương hiệu cam Hưng Yên

14:53, 16/11/2021

Năm 2021, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Hưng Yên triển khai mô hình: “Xây dựng và phát triển mô hình thâm canh cam nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm cam Hưng Yên năm 2021” tại các huyện Kim Động, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên với quy mô 30ha, gồm 103 hộ tham gia mô hình. Mô hình triển khai lặp lại của năm 2020 nhằm chuyển giao, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất cây cam, góp phần thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu cho cây ăn quả đặc sản của địa phương, tạo hướng sản xuất bền vững và mang lại thu nhập cao cho các hộ trồng cam, đưa sản phẩm cam Hưng Yên có thương hiệu và đứng vững trên thị trường. 

 

Thu hoạch cam tại xã Tam Đa (Phù Cừ)


Để mô hình triển khai đạt hiệu quả, Trung tâm đã tiến hành khảo sát lại các hộ tham gia mô hình của năm 2020 về các điều kiện để tham gia mô hình với tiêu chí gọn vùng, gọn thửa, thuận lợi tưới, tiêu, tiện đường giao thông… Theo đó, Trung tâm đã phối hợp với các địa phương lựa chọn hộ nông dân tham gia mô hình bảo đảm các tiêu chí: Tự nguyện tham gia mô hình, được chính quyền địa phương chấp thuận; có địa điểm thực hiện phù hợp với nội dung, yêu cầu kỹ thuật của mô hình; ngoài phần kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ, các hộ cam kết đầu tư vốn cho mô hình phù hợp với yêu cầu kỹ thuật theo tiến độ và tương ứng với tỷ lệ đầu tư thực tế của mô hình; không chuyển nhượng, bán giống, vật tư được hỗ trợ trong thời gian thực hiện mô hình; chưa nhận hỗ trợ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách Nhà nước cho cùng một nội dung của mô hình; có đủ trình độ, khả năng để tiếp thu và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật đã được hướng dẫn.


Sau khi thực hiện lựa chọn các hộ tham gia mô hình, để giúp các hộ nông dân tham gia mô hình tiếp nhận và thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật, Trung tâm lựa chọn và ký hợp đồng với 6 cán bộ có chuyên môn ngành trồng trọt để hướng dẫn quy trình kỹ thuật; tham gia tổ chức tập huấn kỹ thuật, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tại các hộ tham gia mô hình, kịp thời phát hiện và xử lý các tồn tại trong quá trình thực hiện… Cùng với đó, Trung tâm đã hỗ trợ các hộ tham gia mô hình hơn 65,3 tấn phân bón, hỗ trợ thuốc BVTV. Tổ chức 2 lớp tập huấn cho các hộ nông dân tham gia mô hình và ngoài mô hình, khuyến nông viên cơ sở về kỹ thuật thâm canh cây cam theo tiêu chuẩn VietGAP…


Với các giải pháp triển khai thực hiện bảo đảm kỹ thuật, tiến độ, đến nay, cam trong mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, ít sâu, bệnh hại, năng suất bình quân đạt 25,1 tấn/ha. Sản phẩm cam đồng đều, mã vỏ quả đẹp, chất lượng quả tốt theo tiêu chuẩn VietGAP; doanh thu ước đạt  502 triệu đồng/ha/năm, hiệu quả kinh tế cao hơn 19,2% so với mô hình đối chứng. Cùng với hiệu quả về kinh tế, mô hình còn mang lại nhiều lợi ích cho xã hội như: Thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của người trồng, sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường; người dân được sử dụng sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm. Người tiêu dùng yên tâm khi sử dụng sản phẩm cam đã được chứng nhận VietGAP, do đó tạo điều kiện thúc đẩy tiêu thụ cho người sản xuất. Tạo được điểm trình diễn trong sản xuất để các địa phương khác tham quan học tập. Nhiều hộ nông dân thông qua mô hình đã thay đổi tư duy và kinh nghiệm không còn phù hợp và tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật mới; kỹ thuật chăm sóc, bón phân, sử dụng thuốc BVTV được thực hiện theo nguyên tắc “4 đúng”, sử dụng các loại phân bón có nguồn gốc hữu cơ. Đối với môi trường, mô hình thâm canh cam theo tiêu chuẩn VietGAP hạn chế sử dụng thuốc BVTV, bảo vệ môi trường; giảm sử dụng phân vô cơ, tạo điều kiện khôi phục độ màu mỡ của môi trường đất.


Đồng chí Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông cho biết: Năm 2021, mô hình được triển khai đúng kế hoạch, các nội dung được thực hiện đầy đủ về số lượng, chất lượng và thời gian triển khai, do đó, cây cam sinh trưởng phát triển tốt, các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đều đạt so với yêu cầu của mô hình. Với những kết quả thực hiện được trong năm 2021, để mô hình năm 2022 thực hiện có hiệu quả cao, Trung tâm đề nghị đơn vị chức năng quan tâm bố trí và sớm cấp kinh phí của năm 2022 để đơn vị kịp thời triển khai thực hiện các hạng mục đúng tiến độ mùa vụ. Đề nghị các hộ nông dân tiếp tục duy trì áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới được hướng dẫn vào sản xuất cam ở những năm tiếp theo. Chính quyền địa phương tiếp tục thông tin, tuyên truyền về hiệu quả của mô hình trên các phương tiện thông tin đại chúng để nông dân nắm được và áp dụng vào thực tế.


Đào BanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)