Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động vay vốn gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

17:14, 10/11/2021

Ngày 9.11, Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai cho vay theo Nghị quyết số 126/NQ – CP ngày 8.10.2021 của Chính phủ (Nghị quyết số 126) sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ – CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 33/2021/QĐ -TTg ngày 6.11.2021 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 33) sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ- TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Dự hội nghị tại điểm cầu Hưng Yên có đại diện lãnh đạo Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.


Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung chính của Nghị quyết số 126 và Quyết định số 33. Theo đó, sửa đổi, bổ sung chính sách cho vay trả lương ngừng việc như sau: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng CSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.


Đối với chính sách cho vay trả lương phục hồi sản xuất được sửa đổi, bổ sung như sau: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19; người sử dụng lao động có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022 được vay vốn tại Ngân hàng CSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.


Ngay sau hội nghị trực tuyến, Ngân hàng CSXH tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đến tất cả các Chi nhánh trong toàn quốc. 


Minh NghĩaNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)