Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường

19:02, 12/01/2022

Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành của tỉnh quan tâm, chú trọng. Qua đó nhận thức, ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực.
 

Nhân dân xã Tam Đa (Phù Cừ) vệ sinh môi trường

 

Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường được tỉnh triển khai mạnh mẽ từ năm 2017, khi Chương trình phối hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phòng, chống biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2020 được ký kết giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị đã ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt các cấp cơ sở, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện; phổ biến, hướng dẫn đến từng hội viên, đoàn viên và Nhân dân về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.


Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được thực hiện thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm và đạt hiệu quả cao. Điểm nhấn là việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, ra quân dọn vệ sinh môi trường, tạo sự lan tỏa rộng khắp nhân các sự kiện về môi trường như: Ngày quốc tế Môi trường thế giới (5.6), Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường (29.4 đến 6.5), Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn (tuần thứ 3 của tháng 9), Ngày đa dạng sinh học (22.5); Ngày Đất ngập nước thế giới (2.2). 


Trong giai đoạn 2017 - 2021, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức hơn 400 hội nghị tuyên truyền, gần 100 lớp tập huấn về bảo vệ môi trường cho các đối tượng là cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, hội viên các đoàn thể từ cấp tỉnh đến cấp xã; các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ gia đình... với hàng chục nghìn lượt người tham dự. Đồng thời phát gần 100 nghìn tờ rơi và tài liệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường cho các đối tượng được tập huấn và người dân. 


Đáng ghi nhận, trong tỉnh đã xây dựng, triển khai, nhân rộng được những mô hình cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng, nhận được sự hưởng ứng, tham gia của các tầng lớp Nhân dân, góp phần giảm thiểu phát sinh chất thải; xử lý chất thải thành phân bón hữu cơ; duy trì vệ sinh môi trường tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp ở nơi công cộng, khu dân cư trên địa bàn tỉnh.


Năm 2021, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình, đề án liên quan tới bảo vệ môi trường, hệ sinh thái như: Nâng cao hiệu quả xử lý rác thải sinh hoạt; xây dựng kế hoạch để hoàn thiện hệ thống xử lý rác ở tất cả các huyện, thị xã, thành phố; nhân rộng hoạt động tự phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường; từng bước xây dựng nền kinh tế tuần hoàn...


Theo tổng hợp của Sở Tài nguyên và Môi trường đến hết năm 2021, 100% khu dân cư trong tỉnh có tổ, đội vệ sinh môi trường làm nhiệm vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; mỗi ngày trên địa bàn tỉnh xử lý được 410 tấn rác sinh hoạt, đạt tỷ lệ 52,16%. 100% khu công nghiệp đáp ứng yêu cầu về BVMT; chất thải nguy hại trong sản xuất công nghiệp và y tế cơ bản được xử lý bảo đảm an toàn.
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh vẫn có nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp để bảo vệ môi trường, sinh thái. 


Quan tâm tới môi trường sinh thái ngay khi đi vào hoạt động nên đến nay, Công ty cổ phần Tiên Hưng (Tiên Lữ) đã duy trì hoạt động bảo vệ môi trường thành nền nếp, bảo đảm môi trường làm việc sạch đẹp và có hệ thống cây xanh gắn với tuổi đời của công ty. Ông Phạm Tuấn Anh, Tổng giám đốc công ty cho biết: Công ty ưu tiên cho việc sản xuất gắn với bảo vệ môi trường. Năm 2021, công ty dành gần 1 tỷ đồng để bổ sung cây xanh cho toàn bộ khuôn viên công ty và nâng cấp cảnh quan môi trường. Diện tích phủ xanh của công ty hiện đạt khoảng 10 nghìn m2


Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được trong việc thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu trong toàn tỉnh, thời gian tới, ngành tài nguyên và môi trường có kế hoạch phối hợp cùng các cơ quan, ban ngành trong tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường; tăng cường các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực giảm ô nhiễm môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý và kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học bảo vệ môi trường; đồng thời đa dạng hóa hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với mục đích, nội dung, đối tượng, địa bàn tuyên truyền. 


Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Tuyên truyền hiệu quả, nâng cao nhận thức của người dân chính là giải pháp quan trọng để bảo vệ môi trường. Để đạt hiệu quả trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường, phục hồi hệ sinh thái, cần có sự tham gia trách nhiệm của cả cộng đồng, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương. Không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong lao động, sản xuất, đời sống như: Tiêu dùng xanh, hạn chế rác nhựa, tự xử lý rác hữu cơ, trồng cây xanh, giữ gìn cảnh quan...


PVNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)