Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa

17:37, 19/01/2022

Giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 46 đến 48%. Trong hệ thống gồm 31 đô thị: 1 đô thị loại II, 3 đô thị loại III, 2 đô thị loại IV, 25 đô thị loại V.
 

Thành phố Hưng Yên với mục tiêu trở thành đô thị loại II

 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh chú trọng thực hiện trong thời gian qua đó là đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 870/QĐ-TTg ngày 19.6.2020. Đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo định hướng phát triển, sắp xếp không gian, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, làm cơ sở để xây dựng và phát triển tỉnh trong giai đoạn tới. 


Để công tác lập quy hoạch tỉnh đạt hiệu quả cao, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ, tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó có xây dựng chi tiết tiến độ thực hiện đối với từng công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh, đồng thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhằm bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và thời gian theo kế hoạch đã đề ra. Cùng với đó, Sở cũng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, khai thác hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch phục vụ việc lập quy hoạch; đồng thời, tổ chức tập huấn quy trình, nội dung công tác lập quy hoạch tỉnh cho các đơn vị, cá nhân liên quan. Đối với các sở, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công đã chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn trong tất cả các bước triển khai, đồng thời tích cực tham gia ý kiến nội dung phương án quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ của ngành nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm quy hoạch. Với sự vào cuộc tích cực của tỉnh cùng các cấp, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn, đến nay, các công việc trong việc lập quy hoạch tỉnh được triển khai thực hiện theo kế hoạch đã đề ra. 


Bên cạnh đó, nhiều đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch khu công nghiệp, các khu đô thị trọng điểm… cũng được các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện. Trong đó, các đồ án quy hoạch có ý nghĩa quan trọng như: Quy hoạch chung đô thị Văn Giang đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung thị xã Mỹ Hào đến năm 2040, định hướng đến năm 2050; Quy hoạch khu vực phát triển đô thị Văn Lâm… được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch xây dựng chi tiết trên địa bàn tỉnh đã được triển khai một cách đồng bộ, đưa công tác quy hoạch đi trước một bước, từ đó làm cơ sở lập dự án và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.


Nhằm thu hút các nhà đầu tư, thời gian qua, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung đô thị, việc cải tạo, chỉnh trang các đô thị, tạo sự kết nối đồng bộ giữa các khu vực phát triển mới với khu vực đô thị hiện hữu trên địa bàn tỉnh cũng được chú trọng. Nhiều công trình, dự án động lực được đưa vào sử dụng như: Tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình giai đoạn 1; cầu Hưng Hà; tuyến đường liên tỉnh nối đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội với quốc lộ 38B và cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và cầu La Tiến; đường đê tả sông Luộc kéo dài… Nhiều công trình, dự án hạ tầng đô thị được các huyện, thị xã, thành phố tập trung bố trí nguồn lực đầu tư. Điển hình như: Dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến đường thị trấn Như Quỳnh, Tân Quang; xây dựng công trình Nhà văn hóa thị trấn Như Quỳnh và các xã Trưng Trắc, Tân Quang, Đình Dù; dự án Chợ và hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở thương mại Như Quỳnh trên địa bàn huyện Văn Lâm… Hiện nay, Sở Xây dựng đã phối hợp với các ngành, địa phương xây dựng Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 định hướng đến năm 2030, trình tỉnh xem xét, phê duyệt. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương đôn đốc các chủ đầu tư dự án tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án xây dựng khu đô thị, khu dân cư theo tiến độ đã được chấp thuận đầu tư. Định kỳ tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc doanh nghiệp, qua đó, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ doanh nghiệp, nhà đầu tư để đồng hành, tìm giải pháp hỗ trợ, nhất là về các khung pháp lý, huy động nguồn vốn, bảo đảm tính khả thi đối với các dự án thu hút đầu tư. Khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện đầu tư theo hướng nâng cao chất lượng sống cho cư dân trong khu đô thị; đầu tư xây dựng các dự án đồng bộ hạ tầng xã hội, cây xanh, công viên, khu thể dục thể thao... có chất lượng tốt, có cảnh quan đẹp, hấp dẫn để thu hút người dân vào sinh sống tại khu đô thị. 


Hiện tại, toàn tỉnh có trên 50 dự án khu đô thị và dự án phát triển nhà ở đang tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, nhiều dự án trọng điểm như: Khu đô thị Mỹ Hào; Khu đô thị Xuân Thành Land, Khu đô thị nhà vườn sinh thái trên địa bàn thị trấn Văn Giang; Khu đô thị Hoàng Gia; Khu đô thị sinh thái Dream City… đã và đang được hình thành với hệ thống hạ tầng đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo đô thị của tỉnh theo hướng văn minh, hiện đại, nâng tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh đến hết năm 2021 đạt 41,5%. 


Với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đến nay, tốc độ đô thị hóa của tỉnh đã cơ bản bảo đảm theo kế hoạch đề ra. Hiện nay, các ngành, địa phương đang nỗ lực thực hiện các giải pháp xây dựng thành phố Hưng Yên trở thành đô thị loại II; thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Giang trở thành đô thị loại III. Đồng thời, hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xu thế phát triển đô thị của tỉnh và của khu vực.


Phạm Đăng
 Nội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)