Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hùng Nam kiểm tra công tác lấy nước đổ ải vụ xuân

18:17, 13/01/2022

Ngày 13.1, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác lấy nước đổ ải vụ xuân tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. 
 

Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc lấy nước đổ ải tại xã Hồng Quang (Ân Thi)

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến ngày 13.1, trong đợt lấy nước đổ ải đợt 1, toàn tỉnh đã vận hành 106 trạm bơm với 144 tổ máy hoạt động; toàn tỉnh đã đổ ải đạt 11% diện tích theo kế hoạch.


Qua kiểm tra thực tế tại cống Triều Dương (Tiên Lữ), Trạm bơm Chợ Thi và một số diện tích đang triển khai bơm nước đổ ải tại xã Hồng Quang (Ân Thi), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị thủy nông và địa phương bám sát lịch xả nước đợt 2 của các hồ thủy điện, chủ động các phương án, huy động nhân lực, phương tiện lấy đủ nước trong đợt 2 cho đổ ải gieo cấy lúa xuân và tích trữ nước cho sản xuất nông nghiệp trong các giai đoạn tiếp theo. Các địa phương cần chỉ đạo chặt chẽ các biện pháp sản xuất lúa xuân theo đúng cơ cấu giống, lịch thời vụ, nước đổ ải đến đâu cần huy động phương tiện làm đất ngay đến đó. Các đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp với đơn vị thi công cống Triều Dương để bảo đảm lấy nước đổ ải, đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng thi công.


Đào BanNội dung:
Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

Doji TienPhongBank

Tỷ giá ĐVT:đồng

Loại Mua Bán
BIDV
OCB Kỳ hạn (tháng)